Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Skupinové role

05.03., 2024

Chcete, aby vaše družina byla efektivní? Rozvíjejte své hrdiny tak, aby se zdokonalovali v plnění určité role. Sehraný tým dokáže zázraky.

Skupinová role je v podstatě způsob, jakým hrdina přispívá k vítězství družiny. Zatímco jeden vybraný hrdina se soustředí na obranu a chrání ostatní, druzí tvrdě zasahují nepřátele nebo se věnují dalším úkolům, jako jsou průzkum a sesílání podpůrných kouzel. Čím více se hrdina zdokonaluje ve své roli, tím lépe ji vykonává a efektivita družiny roste.

Obránce

Každá družina potřebuje hrdinu, který se specializuje na obranu. Jeho úkolem je vázat na sebe útoky příšer tím, že stojí na dominantních pozicích, na které útočí příšery. Příšery řízené počítačem vždy preferují horní pozice. V případě, že stojí více cílů na horní pozici, volí si cíl, který stojí nejvíce vlevo. Obránce tedy zaujímá dominantní pozice, a tím chrání ostatní členy družiny.

Protože většina útoků směřuje na obránce, musí se zdokonalovat především v obraně. Obratnost je pro něj primární vlastnost - zvyšuje šanci na úhyb a snižuje míru zranění. Sekundárně jsou pro něj důležité vlastnosti posilující jeho rezistenci, tedy odolnost a inteligence. Obránce je často zasažen otrávenou zbraní, a proto potřebuje odolnost, aby odolal dopadům zranění. Odolnost také přímo zvyšuje maximum životů. Inteligence je zase potřebná na překonání různých druhů psychické manipulace. Některé magické příšery například dokážou znehybnit hrdinu pouhým pohledem.

Štít a jednoruční zbraň jsou při obraně nutností. Kvalitní zbroj je přednější než dobrá zbraň, protože obránce musí šetřit svými životy, aby vydržel četné útoky nepřátel co nejdéle. Na přestupech by měl dávat přednost schopnostem zvyšujícím obranu a zbroj, případně schopnostem zvyšující jeho šanci přežití (různé druhy rezistence, léčení vlastních zranění).

Roli obránce dobře plní [povolání - specializace]:

 • Válečník - Šermíř (klasický obránce se štítem) nebo Gladiátor (obránce se dvěma zbraněmi)
 • Hraničář - Horský
 • Zvěd - Zbojník
 • Paladin - Ochránce
 • Zaklínač - Sidh-sen
 • Kouzelník - Mystik, Šaman, Arcimág nebo Černokněžník

Útočník

Útočník je hrdina, který stojí v první linii a tvrdě zasahuje příšery. Jeho úkolem je rozdávat co největší rány. Čím dříve nepřátelé padnou, tím více životů (zdrojů družinky) bude zachráněno a také bude možné se věnovat dalším činnostem (například průzkumu, plnění úkolů apod.).

Nejdůležitější vlastnost je pro útočníka síla. Každý bod síly zvyšuje jeho útok o 1. Sekundárně potřebuje zvyšovat obratnost, protože se také započítává do útoku polovinou své hodnoty. Pro útočníka je více než pro jiné role důležitá iniciativa. Vysoká iniciativa zajišťuje možnost útočit první. Výhoda porazit příšeru ještě před tím, než měla možnost zaútočit, je velká. Tímto způsobem může útočník chránit životy obránce. Stačí, když se při útoku bude soustředit na příšery, které ještě neodehrály svůj tah (v případě, že vyhraje iniciativu).

Pokud chcete tvrdě zasahovat, používejte obouruční zbraň. Tyto zbraně mají větší útok a zásah a také nesnižují tolik pohyblivost a iniciativu jako kombinace jednoruční zbraně a štítu. Používání obouruční zbraně sice zeslabí obranné schopnosti, ale to by neměl by velký problém, pokud obránce zaujímá dominantní pozice a váže na sebe útoky příšer.

Roli útočníka dobře plní [povolání - specializace]:

 • Válečník - Bojovník
 • Hraničář - Lesní
 • Zvěd - Asasín
 • Paladin - Vyvolený
 • Zaklínač - Men-sen
 • Kouzelník - Mystik, Šaman, Arcimág nebo Černokněžník

Střelec

Střelec je útočník, který se soustředí na útok z dálky. Platí pro něj skoro stejná doporučení jako pro kontaktního útočníka, ale s několika podstatnými rozdíly.

Předně obratnost je pro něj důležitější než síla, protože k útoku střelnou nebo vrhací zbraní se připočítává pouze obratnost. Síla je však hned na druhém místě, jelikož zvyšuje pohyblivost, a tedy zároveň i iniciativu.

Střelec si musí pro útok vyhledávat pozice tak, aby měl volnou palebnou dráhu. Ideálně by měl útočit na vzdálenost 2 polí, protože pak získá bonus +10 za krátkou vzdálenost. Na sousední pole však naopak útočit nemůže. Z toho důvodu je pro něj důležitá vysoká pohyblivost, aby mohl v případě nutnosti ustoupit od nepřítele.

Roli střelce dobře plní [povolání - specializace]:

 • Válečník - Šermíř
 • Hraničář - Stepní
 • Zvěd - Zbojník

Průzkumník

Průzkumník představuje oči družinky, odhaluje nastražené pasti a skryté objekty. Dobrodružství jsou plná skrytých předmětů, některé jsou nezbytné k dokončení úkolů.

Průzkumník potřebuje zejména dobrý postřeh - ten zvyšuje šanci na nalezení skrytých předmětů. Sekundárně by si měl zvyšovat umění magie a inteligenci. Umění magie (neboli intuice) rozhoduje o aktivaci šestého smyslu. Šestý smysl varuje před blízkým a skrytým nebezpečím, ať už jde o nepřítele nebo past. Inteligence zase zlepší možnosti průzkumníka prozkoumávat objekty, a zjišťovat tak důležité nápovědy.

Hrdina plnící roli průzkumníka by si měl vybírat schopnosti zvyšující jeho přežití. Potřebuje být rychlý, pohyblivý, vyhnout se případným pastem apod. Dobrý průzkumník dokáže včas odhalit blížící se nebezpečí, často se pohybuje sám před skupinkou. Proto se musí spoléhat sám na sebe, být schopen zaútočit a ihned se stáhnout, je-li to třeba. Jde beze sporu o náročnou roli, která však ve svém důsledku chrání zdroje družiny podobně významným způsobem jako obránce.

Roli průzkumníka dobře plní [povolání - specializace]:

 • Hraničář - Lesní nebo Říční
 • Zvěd - Lupič
 • Kouzelník - Iluzionista

Sesílatel

Hrdina posilující zbytek družiny svými kouzly je sesílatel. Správně použitá posilovací nebo léčivá kouzla mohou dodat družině sílu k přemožení nepřátel, kteří by jinak byli nad její síly.

Kouzlící hrdina potřebuje zejména hodně magenergie, a proto je jeho primární vlastností buď umění magie (kouzelník, zaklínač, paladin), nebo inteligence (hraničář, paladin). Množství magenergie je často předurčující pro roli sesílatele.

Posilovací a léčivá kouzla jsou hlavní zbraň sesílatele. Musí se naučit šetřit s magenergií a použít ji ve správnou chvíli. Zlepšováním kouzel a volbou správných schopností si dokáže obnovit zásobu magů a díky tomu seslat více kouzel každé dobrodružství. Role sesílatele se často dobře doplňuje s používáním dvou zbraní. Boj se dvěma zbraněmi vyžaduje vysokou iniciativu a ta se hodí i při kouzlení. Zároveň dvě zbraně zvyšují doplňkový útočný potenciál a zároveň obranu, což je důležité v případě napadení.

Roli sesílatele dobře plní [povolání - specializace]:

 • Hraničář - Pouštní
 • Paladin - Svatý
 • Zaklínač - Hir-sen
 • Kouzelník - jakýkoli

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).