Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Jak sestavit skupinku

15.06., 2021

Správně sestavená skupinka zvládá všechno lépe a zvyšuje šanci na přežití. Vždy byste měli utvářet skupinky o třech postavách, protože právě pro ně jsou dobrodružství optimalizována. Ale jak to udělat, když máte například jen jednoho nebo dva hrdiny? O tom se dozvíte na následujících řádcích.

Členové

Hra umožňuje značnou svobodu při utváření skupinek. Mohou se skládat z jedné až tří postav, z nichž každá může být vlastní hrdina, cizí hrdina nebo žoldnéř.

  • VLASTNÍ HRDINA je hrdina patřící hráči. Každý nový hrdina je po vytvoření automaticky umístěn v nové skupince. Chcete-li ho připojit k jiné, jednoduše na něj klikněte v herním menu a pak dalším klikem vyberte skupinku, do které se má připojit. Takto můžete sestavit skupinku o třech vlastních hrdinech a hrát v tzv. SINGLE módu. Během hry v jeskyni se hrdinové budou střídat v tazích a vy je budete všechny ovládat.
  • CIZÍ HRDINA patří jinému hráči. Chcete-li někoho přizvat do své skupinky, musíte mu poslat pozvánku v herním menu. Hráč obdrží pozvánku, jakmile bude online. Vlastní hrdinové spolu s cizími tvoří MULTIPLAYER skupinku. Každý hráč ovládá svého hrdinu a všichni dohromady se spolu musí dohodnout na taktice. Multiplayer skupinky obdrží hned ze začátku dobrodružství bonus ve zlatých a zkušenostech. Navíc hra s kamarády je zábavnější!
  • ŽOLDNÉŘ je postava ovládaná počítačem. I když jeho pohyb řídí počítač, můžete mu dávat rozkazy, a usměrňovat tak jeho chování. Kromě boje vám však s ničím jiným nepomůže. Nedokáže prozkoumávat jeskyni, řešit záhady apod. V situaci, kdy vám chybí hrdinové, je však žoldnéř ideálním doplňkem skupinky. Žoldnéř se najímá za peníze a na platbě se podílejí rovným dílem všichni zbývající hrdinové. Lze ho najmout i na dluh.
  • Článek Žoldnéři

Úplné skupinky

Máte vytvořeného hrdinu a chcete si vyzkoušet hru v jeskyni, ale tlačítko PŘIPRAVEN v menu skupinky je neaktivní. Co se děje? HRA V ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ VÁS DO DOBRODRUŽSTVÍ NEVPUSTÍ, POKUD JSTE NEUTVOŘILI TZV. ÚPLNOU SKUPINKU. Taková skupinka musí splňovat následující podmínky:

  • Skládá se ze 3 postav.
  • Aspoň 2 postavy jsou hrdinové (vlastní nebo cizí).

Specifikace pro tzv. ÚPLNÉ SKUPINKY byla vytvořena proto, aby se začínající hráči snáze zorientovali a nezahajovali dobrodružství nepřipraveni. Všechna dobrodružství jsou totiž optimalizována pro hru s úplnými skupinkami. Kdybyste například vyrazili do jeskyně pouze s jedním hrdinou, vaše možnosti zakončit dobrodružství úspěšně by neúměrně klesly. Z toho důvodu důrazně doporučujeme tvořit pouze úplné skupinky se třemi postavami, nejlépe se třemi hrdiny.

Ideální skupinka se skládá ze tří hrdinů na přibližně stejné úrovni, kteří dohromady tvoří stálou sestavu od prvního dobrodružství a jejichž schopnosti se vzájemně doplňují. V každé skupince by měla být postava obránce, který zaštiťuje ostatní a čelí útokům příšer. Další hrdinové mohou zaujmout jiné skupinové role, například přední útočník, střelec, sekundární obránce, léčitel, posilovací kouzelník, útočný kouzelník, průzkumník atd.

Multiplayer

Mortalion v SINGLE módu s vlastními hrdiny přináší plnohodnotný zážitek, se kterým si řada hráčů zcela vystačí. Nicméně skutečné možnosti hry objevíte až v MULTIPLAYER módu! Mortalion byl od počátku vyvíjen jako hra pro skupinky kamarádů, kteří se spolu setkávají stejně jako při populárních role-playových hrách na hrdiny. Kromě společných zážitků se budete domlouvat na skupinové strategii. Za multiplayer hru získáte hodnotná ocenění, která ozdobí váš hráčský profil. Na začátku dobrodružství navíc všichni hrdinové v MULTIPLAYER skupinkách obdrží bonusové zlaťáky a zkušenosti.

Jak založit multiplayer skupinku? Je to velmi jednoduché. Utvořte si s kamarády nové hrdiny. Jeden z vás naklikne nového hrdinu v herním menu a rozešle pozvánky do skupinky. Pozvánku lze poslat i hráčům, kteří nejsou online. Přijde jim ve chvíli, kdy se nalogují do hry. Pozvaní hráči nejdříve pozvánku přijmou a pak si mohou zvolit hrdinu, kterého chtějí do skupinky připojit. Volbu potvrdí a vše je připraveno. Jste-li spokojeni, nemusíte již nic měnit a skupinka bude vždy k dispozici ihned po nalogování do hry.

Při hře ve dvou hráčích můžete doplnit třetího družiníka žoldnéřem, abyste mohli oba ovládat stejný počet hrdinů. Hra se žoldnéřem je možná takticky náročnější, ale přináší zajímavé herní aspekty. Pokud si nejste jisti, jak se žoldnéřem, který je řízen počítačem, hrát, přečtěte si nejdříve článek.

Neúplné skupinky

Pro zkušené hráče se nabízí možnost vyzkoušet si hru s neúplnými skupinkami. Například pouze se dvěma hrdiny bez žoldnéře nebo s jedním hrdinou doprovázeným dvěma žoldnéři. Oba uvedené příklady představují obtížný způsob hraní, zvláště hra s jedním hrdinou je extrémní. Největší problém představují časové limity dobrodružství. Hru s neúplnými skupinkami skutečně nedoporučujeme, ale zároveň jsme chtěli tuto možnost ponechat.

Pokud tedy z nějakého důvodu chcete hrát s neúplnými skupinkami, musíte tuto možnost v NASTAVENÍ povolit. Jakmile povolíte neúplné skupinky, budete s nimi moci začít dobrodružství.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).