Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Vlastnosti

07.05., 2021

VLASTNOSTI jsou hodnoty, které pomáhají odlišit výkony jednotlivých hrdinů. V následujícím článku si je probereme jednu po druhé a ukážeme si na praktických příkladech, jak se používají ve hře.

Vlastnosti se určují náhodně při tvorbě hrdiny a jsou ovlivněny pohlavím a povoláním. Jejich hodnoty se pohybují převážně v rozmezí -20 až +30, ale tyto hranice je nijak nelimitují. Průměrná hodnota vlastnosti je 0. Při přestupu na vyšší úroveň je možné jednotlivé vlastnosti zvyšovat, a proto je dobré vědět, k čemu přesně slouží. Můžeme je rozdělit do několika kategorií.

FYZICKÉ:

 • Síla
 • Obratnost
 • Odolnost

ODVOZENÉ:

 • Umění boje
 • Pohyblivost

PSYCHICKÉ:

 • Inteligence
 • Umění magie
 • Postřeh
 • Charisma

Síla

SÍLA se přímo úměrně započítává do umění boje (UB) a pohyblivosti (POH). Uplatňuje se také při vyrážení dveří nebo při schopnosti příšer vyrazit zbraň z ruky. Největší sílu mají tradičně válečníci. Jeden bod síly se projeví následně:

 • +1 umění boje
 • +1 pohyblivost
 • +1% šance na vyražení dveří

Obratnost

OBRATNOST přímo ovlivňuje obranu, ale také útok střelbou či vrhem. Započítává se do umění boje (UB) a pohyblivosti (POH) svou poloviční hodnotou. Rozhoduje při reakci na past nebo při úhybu před speciální schopností příšery. Největší obratnost mají zvědové. Jeden bod obratnosti se projeví následně:

 • +1 obrana
 • +1 útok střelbou nebo vrhem
 • Článek Bojové hodnoty
 • +1% šance na vyhnutí se pasti
 • Článek Pasti
 • +1% šance na vyhnutí se speciální schopnosti příšery
 • +0,5 umění boje
 • +0,5 pohyblivost

Odolnost

ODOLNOST přímo zvyšuje maximum životů o svou hodnotu. Důležitou roli hraje v hodu na překonání otravy nebo při plavání. Pomáhá také odolat některým speciálním schopnostem příšer. Jeden bod odolnosti se projeví následně:

 • +1 život
 • +1% šance na překonání jedu
 • +1% šance, že se hrdina nebude topit
 • Článek Voda
 • +1% šance na překonání speciální schopnosti příšer

Umění boje

UMĚNÍ BOJE přímo zvyšuje útok v kontaktním boji. Hodnota umění boje je odvozená. Základem je síla a pak polovina obratnosti. Například postava se silou 10 a obratností 10 bude mít umění boje 15. Jeden bod umění boje se projeví následně:

Pohyblivost

POHYBLIVOST představuje schopnost postavy manévrovat po bojišti v průběhu boje. Přímo úměrně ovlivňuje iniciativu, která rozhoduje o tom, kdo potáhne dříve. Pohyblivost se také přičítá k hodu kostkou při ústupu od příšery. V případě neúspěchu se hrdinovi nepodaří ustoupit a ztratí body pohybu. Její hodnota se odvozuje ze síly a obratnosti stejným způsobem jako umění boje, ale navíc ji pozměňuje výzbroj, kterou má hrdina na sobě. Například standardní štít snižuje pohyblivost o 10. Jeden bod pohyblivosti se projeví následně:

 • +1 iniciativa
 • +1% šance na ústup

Inteligence

INTELIGENCE ovlivňuje počet magů u hraničáře a paladina. Při prozkoumávání prostředí představuje vědomosti a znalosti písma a symbolů. Rozhoduje také při hledání tajných dveří a řešení hádanek. Také se využívá v situacích, kdy se nějaká příšera snaží psychicky ovládnout nebo zasáhnout hrdinu. Největší inteligenci mají tradičně kouzelníci. Jeden bod inteligence se projeví následně:

 • +1% šance na vyluštění záhady
 • +1% šance na odolání mentálnímu útoku
 • +8 magů pro hraničáře na 15. úrovni
 • Článek Hraničář
 • +3 magy pro paladina na 15. úrovni
 • Článek Paladin

Umění magie

UMĚNÍ MAGIE ovlivňuje počet magů u kouzelníka, zaklínače a paladina. Při prozkoumávání prostředí představuje intuici či schopnost rozpoznat magii a skrytou stránku věci. Uplatňuje se také na začátku každého kola při hodu na Šestý smysl, díky němuž může hrdina vycítit blízkost nebezpečí - skryté pasti nebo příšery. Největší umění magie mají přirozeně kouzelníci. Jeden bod umění magie se projeví následně:

Postřeh

POSTŘEH je v neznámé jeskyni velmi důležitý. Zvyšuje šanci na záměrné nalezení skrytých předmětů a pastí. Hází se na něj také při tzv. náhodném povšimnutí něčeho neobvyklého. Jeden bod postřehu se projeví následně:

 • +1% šance na odhalení skrytých objektů, předmětů nebo pastí

Charisma

CHARISMA hrdiny přímo ovlivňuje finanční zdroje. Po každém dobrodružství získá hrdina 30 + (2 x CHAR) zlatých. Například hrdina s charismou 2 získá po dobrodružství 34 zlatých. V určitých situacích také rozhoduje o výsledku vyjednávání s cizími postavami. Jeden bod charismy se projeví následně:

 • +2 zl na konci každého dobrodružství
 • +1% šance na lepší výsledek vyjednávání

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).