Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Jak se připravit na dobrodružství

03.02., 2020

O tom, zda váš hrdina přežije, se rozhoduje často mnohem dříve, než tušíte. Stejně jako se vojáci musí připravit na důležitou misi, musíte se připravit i vy. Vžijte se do svých postav a zkuste se na chvíli zamyslet, co ještě byste pro ně mohli udělat - dříve, než se s nimi vydáte do dobrodružství. Zkušení hráči věnují přípravě na dobrodružství dostatek času! Tento průvodce je určen hlavně začínajícím hráčům.

Zbraň

Každé povolání může používat jiné druhy zbraní. Měli byste toho využít. Asi nejhorší je, když si stvoříte válečníka, vyzbrojíte ho dýkou a myslíte si, jak je připravený na smrtící střet s nepřítelem. Zkušení hráči se nemusí držet žádné zásady, ale pro nováčky 100% platí, že by měli svou postavu vybavit nejtěžší zbraní podle svého povolání.

 • TĚŽKÉ ZBRANĚ - válečník a paladin
 • STŘEDNÍ ZBRANĚ - hraničář, zvěd a zaklínač
 • LEHKÉ ZBRANĚ - kouzelník

Přemýšlíte, zda si zvolit JEDNORUČNÍ nebo OBOURUČNÍ zbraň? Pokud si nejste jisti svou taktickou rolí ve skupince, zvolte jednoznačně zbraň jednoruční a štít. Jestliže máte ve skupince postavu, která bude zaštitovat ostatní, a váš hrdina má výrazné umění boje, vyplatí se zauvažovat o obouruční zbrani. Ale pokud jste úplný nováček, raději si vybírejte pouze z jednoručních zbraní.

Zajímá vás, jestli se vyplatí STŘELNÁ nebo VRHACÍ zbraň? Měli byste vědět, že všichni hrdinové musí mít nejdříve nějakou zbraň nablízko. Abyste mohli střílet nebo vrhat zbraně na dálku, potřebujete odstup od nepřátel, ale ten je těžké získat, když se na vás prudce ženou! Navíc střelné zbraně vyžadují obě ruce, což vás připraví o štít (jen spolu s luky je možné mít na paži speciální štít zvaný pukléř). Pokud neovládáte skupinovou taktiku a nemáte postavu, která vás zaštítí, na střelné i vrhací zbraně jednoduše zapomeňte. Ve zkušených skupinkách jsou samozřejmě zbraně na dálku výhodné. Jejich hodnota stoupá s vycvičeným hrdinou, který se specializuje na střelbu nebo vrh.

Štít

Štíty výrazně zvyšují obranu a tím i šanci na přežití. Pokud by vás napadl obří červ a dotíral by na vás rozevřenou tlamou plnou ostrých tesáků, asi byste chtěli mít něco před sebou, co by vás před ním chránilo. Ve starověku i středověku byly štíty zcela běžné a představovaly základní prostředek obrany. Nejinak je tomu i ve světě Mortalionu. Budete-li se bránit beze štítu, možná se vám podaří párkrát uhnout, pokud je vaše postava obratná, ale drobná zranění vás budou postupně nahlodávat, jak bude boj pokračovat. Kvůli štítu musíte bojovat jednoruční zbraní. Snažte se mít vždy maximální dostupný štít pro vaše povolání!

 • PAVÉZA (+30 obrana) - válečník a paladin
 • ŠTÍT (+20 obrana) - hraničář, zvěd a zaklínač
 • PUKLÉŘ (+10 obrana) - všechna povolání kromě kouzelníka, ale pouze s luky!

Zbroj

Na zbroje často nezbývají peníze, protože jsou drahé. VYCPÁVANÁ zbroj je naprosté minimum. Pokud však máte na začátku 55 zlatých a více, zauvažujte o koupi KOŽENÉ zbroje. Kouzelník může obléci pouze specifický druh zbroje, tzv. kouzelnický plášť, a místo štítu používá svou kouzelnickou hůlku. Čím vyšší obrana zbroje, tím lépe. Každé povolání má maximální stupeň zbroje, který ještě může používat. Snažte se ideálně dosáhnout tohoto maxima:

 • VÁLEČNÍK - rytířská zbroj
 • PALADIN - plátová zbroj
 • HRANIČÁŘ - drátěná zbroj
 • ZVĚD - kožená zbroj
 • ZAKLÍNAČ - kožená zbroj
 • KOUZELNÍK - kouzelnický plášť

Lektvary a záštity

Lektvary a svitky tzv. záštit můžete koupit u alchymisty ve městě. Představují výbornou strategickou možnost, jak vykompenzovat nějakou vaši slabinu. Za chvíli poukážeme na lektvary, které prostě musíte mít! Problém je, že všechny alchymistické výrobky vyžadují gem. Gemy naleznete pouze v dobrodružstvích, jsou nepřenositelné a vzácné. Nemáte-li gem, nemůžete u alchymisty nakupovat.

Základní výbavou každého dobrodruha by mělo být SÉRUM PROTI JEDU. Kdejaká past v jeskyni je otrávená a můžete také potkat rozličné příšery, jejichž zásah způsobuje otravu. Nejhorší jsou smrtící jedy jako Kurare, Polibek Mambary nebo Černý olej. Můžete sice risknout, zda organismus hrdiny odolá nákaze (o tom rozhodne hod, do kterého se započítává odolnost), ale riziko je někdy obrovské. Některé jedy navíc zraňují v každém případě, tedy i při úspěchu. Měli byste vědět, že jedy nepůsobí okamžitě. Po proniknutí do těla oběti se efekt jedu projeví za 4 - 9 kol. Během té doby byste měli vypít Sérum proti jedu, které vás okamžitě zbaví veškeré otravy.

Dalšími nezbytnými lektvary jsou LEKTVAR PRVNÍ POMOCI nebo DRAČÍ KREV. Oba dva vyléčí určitý počet životů. Pokud boj přituhuje a váš hrdina je hodně zraněný, je to často jediná možnost, jak mu dát ještě šanci. Všichni začínající hrdinové mají ve svém batohu DRAČÍ KREV jako základní výbavu a v dobrodružstvích mohou najít léčivé masti nebo květiny. Léčivé prostředky rozhodně neprodávejte a šetřete si je na chvíle potřeby.

Levným a přitom mocným prostředkem obrany jsou tzv. záštity. Jde o svitky, které v sobě obsahují ochranné kouzlo účinkující proti určitému druhu příšer. Víte-li například, že půjdete do dobrodružství, ve kterém se najisto střetnete s nemrtvými, záštita proti nemrtvým vám načas přidá +30 k obraně, což je výrazný bonus. Svitky záštit vyžadují gem jako všechny jiné alchymistické výrobky, a proto s nimi neplýtvejte. Přečtěte svitek až ve chvíli, kdy jeho sílu budete moci skutečně využít.

Dalším zajímavým prostředkem je LETVAR VODOMĚRKY. Možná ze zápletky víte, že se v dobrodružství setkáte s vodními plochami. Například ze zápletky Údolí velkého stromu je to zřejmé. Pokud vaše postavy neumí plavat, bude pro ně překročení každého vodního toku nepříjemný problém. Topení může být i smrtící záležitost, ale ve většině případů vaše postavy spíše oslabí. Po vypití Lektvaru vodoměrky se můžete bezpečně pohybovat ve vodě. V mnoha dobrodružství vám díky tomu vznikne příležitost dostat se někam, kam byste se normálně nepodívali...

Vlastnosti při přestupu

Při přestupu na vyšší úroveň volíte vlastnost, která bude zvýšena. Která vlastnost je nejdůležitější pro přežití? Odpovědi se mohou lišit, ale nejspíš to bude OBRATNOST. Zvedá totiž vaši základní obranu a také se používá při spuštění pastí. Na druhém místě by mohla být ODOLNOST, protože každý bod odolnosti zvýší také maximum životů postavy. Odolnost se také používá při odolávání jedům a při topení ve vodě. Nepodceňujte ani psychické vlastnosti. INTELIGENCE zvyšuje šanci na odolání psychickému útoku. Mnoho hrdinů zemřelo poté, co neodolalo znehybňujícímu pohledu některých vyšších příšer... UMĚNÍ MAGIE vás zase může varovat před skrytým nebezpečím.

Schopnosti při přestupu

Při přestupu na vyšší úroveň budete také vybírat z velkého množství schopností. Možná budete v pokušení brát si spíše schopnosti, které zvyšují váš útok, protože vypadají impozantně. Ty však nemusí zajistit přežití vašeho hrdiny. K tomu slouží schopnosti zcela jiné, které jsou často nenápadné.

Mezi schopnosti na přežití (survival abilities) patří např. Plavání, Ústup z boje, Reakce na pasti, Šestý smysl, Neviditelnost, Hyperprostor, Rychlost v boji, Schování se do stínu, Obvazy, Regenerace apod. Je jich opravdu velké množství. Měli byste uvažovat o své postavě v dlouhodobé perspektivě. Čeho chcete dosáhnout, k čemu vám bude konkrétní schopnost? Snažte se uvažovat dopředu a vybírat ty schopnosti, které se vám budou nejvíce hodit nebo je dokážete nejlépe využívat.

Další strategickou možností je přestupovat na úroveň až těsně před vstupem do dobrodružství. Přečtěte si nejdříve zápletku a zkuste popřemýšlet, s čím se asi vaši hrdinové budou muset vypořádat. Z příběhu a rad můžete získat prvotní představu o tom, co vás čeká. Teprve pak přestupte na další úroveň a vyberte si takové schopnosti, které by se v dobrodružství mohly dobře uplatnit!

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).