Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Paladin

16.02., 2020

Svatý bojovník zasvěcený boji proti zlu. Pomocí modliteb dokáže tvrdě udeřit nebo zadržet nepřátele. Povzbuzuje celou skupinku.

CHARAKTERISTIKY

 • Může všechny druhy zbraní a max. plátovou zbroj.
 • Získá 10-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Od 1. úrovně ovládá schopnost BOJ SE ZLEM.
 • Paladin ovládá magii modliteb od 2. úrovně. MODLITBY účinkují většinou pouze na paladina a jejich vyvolání trvá oproti jiným kouzlům jen 1 pohyb. Množství magenergie se zvyšuje s každou úrovní v průměru o 10 magů a závisí zejména na umění magie, sekundárně také na inteligenci.
 • Článek Povolání

Boj se zlem

Bonus +10 k zásahu a zbroji při boji se zlem, tzn. při boji s nemrtvými, démony, neviděnými a stvořeními Pána temnot. Účinek je automatický. Lze jednou posílit na silné úrovni.

 • +10 zásah při boji se zlem
 • +10 zbroj při boji se zlem

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Posvěcené ostří (10M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k zásahu při boji se zlem. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 zásah při boji se zlem

Ochrana boží (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana

Ruka boží (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k útoku. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 útok

Svaté plameny (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +(10-30) k zásahu při boji se zlem. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +(10-30) zásah při boji se zlem

Posvěcená zbroj (15M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně zbroje. Paladin musí mít na sobě zbroj. Vyžaduje 1 pohyb a 15 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana zbroje

Štít boží (15M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně štítu. Paladin musí mít vyzbrojený štít. Vyžaduje 1 pohyb a 15 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana štítu

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Stříbrný přívěsek

Paladin získá stříbrný přívěsek, který zvýší jeho magenergii o 20. Účinek je automatický a projeví se na začátku dobrodružství. Lze vybrat jen jednou.

 • +20 magenergie

Obvazy

Vyléčí 10 životů paladinovi. Vyžaduje 4 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10 životů paladinovi

Dotek posvátna (10M)

Hrdina vedle paladina získá Posvěcení, které dává bonus +10 k obraně při boji se zlem. Na samotného paladina tato modlitba neúčinkuje. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 21 - 30 kol.

 • +10 obrana při boji se zlem sousednímu hrdinovi

Svatá dominance (20M)

Všechna stvoření zla v dohledu paladina ztratí okamžitě tolik životů, kolik je stupeň kouzla x 10 (tedy 10, 20 nebo 30). Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • zranění 10-30 všem stvořením zla v dohledu

Inspirace (10M)

Modlitba posílí všechny hrdiny ve skupince bonusem +10 k iniciativě. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 iniciativa všem hrdinům ve skupince

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Úder štítem

Paladin se nejdříve připraví a pak prudce zaútočí spolu s úderem štítu a bonusem +20 k útoku. Bezprostředně po aktivaci se schopnost nijak neprojeví, stane se aktivní až v kole následujícím. Vyžaduje 3 pohyby a vyzbrojený štít.

 • +20 útok se štítem ve 2. kole

Boj se zlem

Bonus +20 k zásahu a zbroji při boji se zlem, tzn. při boji s nemrtvými, démony, neviděnými a stvořeními Pána temnot. Jde o druhý stupeň schopnosti, kterou paladin ovládá od 1. úrovně. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +20 zásah při boji se zlem
 • +20 zbroj při boji se zlem

Zjevení anděla (20M)

Za zády paladina se na 2 kola objeví anděl, který zvýší jeho útok i obranu o 10 za každý stupeň modlitby. Navíc je paladin ihned vyléčen za 10 životů. Na druhém stupni získá paladin Posvěcení (+10 obrana při boji se zlem na 21 - 30 kol). Na třetím stupni se odstraní také jednu otravu (například jed, ochromení atp.). Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá jen 2 kola. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +(10-30) útok
 • +(10-30) obrana
 • +10 životů paladinovi
 • + Posvěcení
 • + odstranění negativního ovlivnění

Regenerace

Při zranění nebo magickém vyčerpání může paladin vyvolat proces regenerace. Za 30 - 40 kol po aktivaci se mu doplní 10 životů a 10 magů. Celý cyklus lze znovu opakovat, dokud nemá paladin plné životy a magy. Vyžaduje 4 pohyby.

 • +10 životů paladinovi
 • +10 magů paladinovi

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).