Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Paladin

27.01., 2024

Svatý bojovník zasvěcený boji proti zlu. Pomocí modliteb dokáže tvrdě udeřit nebo zadržet nepřátele. Povzbuzuje celou skupinku.

CHARAKTERISTIKY

 • Může všechny druhy zbraní a max. plátovou zbroj.
 • Získá 10-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Od 1. úrovně ovládá schopnost BOJ SE ZLEM a AURU podle své specializace.
 • Paladin ovládá magii modliteb od 2. úrovně. Seslání MODLITBY trvá oproti jiným kouzlům jen 1 pohyb. Množství magenergie se zvyšuje s každou úrovní v průměru o 10 magů a závisí zejména na umění magie, sekundárně také na inteligenci.
 • Článek Povolání Článek Skupinové role

SPECIALIZACE

SVATÝ paladin je obětavý rytíř, který svými modlitbami posiluje a léčí celou skupinku.

 • +5 umění magie
 • schopnost Aura svatého

VYVOLENÝ paladin je zanícený bojovník předurčený k velkým činům, který se nezastaví před nikým. Modlitby, které sesílá, mají vliv pouze na něj.

 • +5 inteligence
 • schopnost Aura vyvoleného

Paladin OCHRÁNCE je rytíř se štítem stojící v první linii. Čím více nepřátel na něj útočí, tím více ho jeho víra posiluje.

 • +5 odolnost
 • schopnost Aura ochránce

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Posvěcené ostří (15M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k zásahu. Vyžaduje 1 pohyb a 15 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 zásah

Ochrana boží (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana

Ruka boží (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k útoku. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 útok

Svaté plameny (20M)

Modlitba posílí paladina bonusem +(10-30) k zásahu při boji se zlem. Vyžaduje 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +(10-30) zásah při boji se zlem

Posvěcená zbroj (15M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně zbroje. Paladin musí mít na sobě zbroj. Vyžaduje 1 pohyb a 15 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana zbroje

Štít boží (15M)

Modlitba posílí paladina bonusem +10 k obraně štítu. Paladin musí mít vyzbrojený štít. Vyžaduje 1 pohyb a 15 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana štítu

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Stříbrný přívěsek

Paladin získá stříbrný přívěsek, který zvýší jeho magenergii o 20 (za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický a projeví se na začátku dobrodružství. Lze jednou posílit.

 • +20 / +40 magenergie

Řádový odznak

Ozdobná spona na paladinově zbroji odkazuje na příslušnost k elitnímu řádu rytířů. Jeho prestiž vzroste a získá bonus +5 k charismě. Účinek je automatický.

 • +5 charisma

Obvazy

Vyléčí 15 životů paladinovi. Vyžaduje 3 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +15 životů paladinovi

Dotek posvátna (10M)

Hrdina vedle paladina získá Posvěcení, které dává bonus +10 k obraně při boji se zlem. Na samotného paladina tato modlitba neúčinkuje. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 21 - 30 kol.

 • +10 obrana při boji se zlem sousednímu hrdinovi

Požehnaná ostří (30M)

Všichni hrdinové ve skupince, ať jsou momentálně kdekoli, získají dočasně bonus +10 k zásahu. Vyžaduje 1 pohyb a 30 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 zásah všem hrdinům

Požehnané zbroje (30M)

Všichni hrdinové ve skupince, ať jsou momentálně kdekoli, získají dočasně bonus +10 ke zbroji. Vyžaduje 1 pohyb a 30 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 zbroj všem hrdinům

Svatá dominance (30M)

Všechna stvoření zla v dohledu paladina ztratí okamžitě tolik životů, kolik je stupeň kouzla x 10 (tedy 10, 20 nebo 30). Vyžaduje 1 pohyb a 30 magů. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • zranění 10-30 všem stvořením zla v dohledu

Inspirace (10M)

Modlitba posílí všechny hrdiny ve skupince bonusem +10 k iniciativě (za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze jednou posílit.

 • +10 / +20 iniciativa všem hrdinům ve skupince

Zázračná obnova (40M)

Modlitba vyléčí 10 životů všem hrdinům ve skupince, ať se momentálně nacházejí kdekoli. Vyžaduje 1 pohyb a 40 magů.

 • +10 životů všem hrdinům

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Aura svatého

Cena modliteb zacílených na druhé je snížena o 25%, vždy však nejméně o 5 magů. Svatý paladin má tuto schopnost od 1. úrovně. Účinek je automatický.

 • Cena modliteb na druhé -25% / -5 magů

Aura vyvoleného

Cena modliteb zaměřených na samotného paladina je snížena o 20%, vždy však nejméně o 4 magy. Vyvolený paladin má tuto schopnost od 1. úrovně. Účinek je automatický.

 • Cena modliteb na sebe -20% / -4 magy

Aura ochránce

Každá úspěšná kritická obrana doplní 2 magy. Paladin ochránce má tuto schopnost od 1. úrovně. Účinek je automatický.

 • +2 magy při úspěšné kritické obraně

Boj se zlem

Bonus +5 k zásahu a zbroji při boji se zlem (za každý stupeň schopnosti), tzn. při boji s nemrtvými, démony, neviděnými a stvořeními Pána temnot. Účinek je automatický. Tuto schopnost ovládá paladin od 1. úrovně, ale na silné úrovni si ji může jednou posílit.

 • +5 / +10 zásah při boji se zlem
 • +5 / +10 zbroj při boji se zlem

Úder štítem

Paladin se nejdříve připraví a pak prudce zaútočí spolu s úderem štítu a bonusem +20 k útoku. Bezprostředně po aktivaci se schopnost nijak neprojeví, stane se aktivní až v kole následujícím. Vyžaduje 3 pohyby a vyzbrojený štít.

 • +20 útok se štítem ve 2. kole

Zjevení anděla (30M)

Za zády paladina se na 2 kola objeví anděl, který zvýší jeho útok i obranu o 10 za každý stupeň modlitby. Navíc je paladin ihned vyléčen za 10 životů. Na druhém stupni získá paladin Posvěcení (+10 obrana při boji se zlem na 21 - 30 kol). Na třetím stupni se odstraní také jednu otravu (například jed, ochromení atp.). Vyžaduje 1 pohyb a 30 magů a trvá jen 2 kola. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +(10-30) útok
 • +(10-30) obrana
 • +10 životů paladinovi
 • + Posvěcení
 • + odstranění negativního ovlivnění

Regenerace

Při zranění nebo magickém vyčerpání může paladin vyvolat proces regenerace. Za 30 - 40 kol po aktivaci se mu doplní 10 životů a 10 magů. Celý cyklus lze znovu opakovat, dokud nemá paladin plné životy a magy. Vyžaduje 4 pohyby.

 • +10 životů paladinovi
 • +10 magů paladinovi

Vylepšená zbraň

Všechny zbraně paladina jsou vylepšeny a mají +5 zásah. Účinek je automatický.

 • +5 zásah

Vylepšená zbroj

Všechny paladinovy zbroje jsou zesíleny a mají +5 zbroj. Účinek je automatický.

 • +5 zbroj

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Boj se dvěma zbraněmi

Umožňuje vyzbrojit lehkou nebo střední zbraň do levé ruky. Sekundární zbraň v levé ruce přidává obranu podle své kategorie: +5 střední zbraň, +10 lehká zbraň (obojí se zvyšuje podle stupně schopnosti). Při vyhrané iniciativě získá hrdina útok navíc sekundární zbraní. Útok sekundární zbraní má postih -10 k zásahu a postih k útoku podle stupně schopnosti: na I. stupni -40 útok, na II. stupni -20 útok. Do levé ruky nelze vyzbrojit těžké zbraně a kopí. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana se středními zbraněmi v levé ruce
 • +10 obrana s lehkými zbraněmi v levé ruce
 • Redukovaný útok sekundární zbraní při vyhrané iniciativě
 • -40 (resp. -20) útok sekundární zbraní
 • -10 zásah sekundární zbraní

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).