Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Rozhovor o Zelené hůrce

07.10., 2019

Proč příjemně znějící jméno Zelená hůrka vzbuzuje mezi zasvěcenými spíše strach a úzkost? Hrdina Nake se vydal prozkoumat pradávnou svatyni, která byla zapečetěna a ukryta pod zemí, a nalezl tam smrt. Od jeho hráče se dozvíme pozadí příběhu a také příčinu smrti jeho postavy, zaklínače Nakeho.

1. Název dobrodružství pochází od jména vesnice. Co to vlastně bylo za vesnici a jak vypadala?

Zelená hůrka byla opuštěná ves hluboko v lesích. Nechybělo mnoho a příroda by si to místo vzala zpět. Hůrku kdysi lidé vybudovali na nevelké mýtině kolem nízkého pahorku. Na jeho vrcholku trůnila bachratá tvrz a vedla k ní zarostlá cesta. Kolem ní stálo asi deset roubených domů. Nechyběla studna, shluk nízkých stavení sloužících snad jako dílny či chlívky a hřbitov. Narychlo stlučených dřevěných křížů zde bylo překvapivě mnoho na to, že zde původní osadníci žili jen krátce. Vše bylo zarostlé a polorozpadlé. Nejeden dům měl propadlou střechu.

2. Jak se tvá postava, zaklínač Nake, dostala do Zelené hůrky?

Byla to vlastně moje první postava a první zkušenost s DrD. Hru jsme začali ve skupince a já pak v dobrodružství pokračoval sám. Naše skupinka se připojila ke karavaně nových osadníků jako ozbrojený doprovod. Jak se Nake doslechl později, jméno zaniklé vsi stále zůstávalo v povědomí některých obyvatel ve vesnicích na kraji lesa. Říkalo se, že zanedlouho po založení Zelené Hůrky všichni osadníci zemřeli, tedy až na jednoho, který zešílel a blábolil cosi o hejnech krvelačných vran. Zelená Hůrka neměla dobrou pověst a nikdo z místních neměl důvod to opuštěné místo navštěvovat. Že vše nebude úplně v pořádku, naznačovala i skutečnost, že s karavanou putoval inkvizitor.

3. Kdo by to byl řekl, že kopec pod tvrzí je provrtán podzemními chodbami dávné svatyně! Proč jsi podzemí neprozkoumal sám a koho jsi oslovil, aby ti pomohl?

Když karavana dorazila do cíle a lidé začali pilně opravovat domy, ani my, hrdinové, jsme nezaháleli. Prozkoumali jsme Hůrku a blízké okolí. U lesní tůňky jsme se utkali s vodníkem. U podivného křivolakého stromu s divoženkami. Z pohledné černovlasé dívky, která k našemu překvapení ve vsi žila, se vyklubala čarodějnice. Tu jsme přistihli, jak se snaží zaříkáváním nad lidskou lebkou znepříjemnit novým osadníkům život. O ten svůj vzápětí přišla a přeměna jejího mrtvého těla v havrana leccos napověděla. Po odchodu ostatních hrdinů nalezl Nake pod zaprášeným poklopem ve sklepení tvrze malou ve skále vytesanou místnůstku. Nebylo v ní nic kromě kamenné desky s vyrytými runami. Podařilo se mu rozluštit pouze pár z nich. …STRACH, KREV… přesně už si nevzpomínám. Šlo o magicky uzavřené dveře a já vycítil, že za nimi je něco zlého, strašlivého. Něco, co nejspíš ovlivňuje i Zelenou hůrku. Rozhodl jsem se vyhledat kouzelníka, který by byl schopen dveře otevřít a to, co je za nimi, zničit. Od jednoho mnicha jsem dostal doporučení na kouzelníka Ahirana ze Sorfe. Ten skutečně dorazil a společně jsme vstoupili do podzemí…

4. Nake v podzemí nalezl smrt. Co přesně ho zabilo?

Byla to určitě neopatrnost, zvídavost a podcenění nebezpečnosti podzemí. Konkrétně pak past, šipka potřená jedem kurare. Nakemu nepomohlo ani to, že měl u sebe lektvar rudého kříže.

5. Udělal bys nyní něco jinak?

Myslím, že společným znakem mých postav je snaha pomáhat a činit dobro. K mému překvapení, nebo spíše zděšení, to často dopadá zcela naopak. Po smrti mého hrdiny jsem mohl nahlédnout PJ trochu do karet a vyslechnout pozadí příběhu, o kterém bych se jinak nedozvěděl. Myslím, že rozhodnutí otevřít a očistit podzemní svatyni nebylo chybné. Co se nepodařilo, byla volba kouzelníka. Jak jsem již zmínil, doporučil mi ho mnich z jednoho malého kláštera, kde Nake vyšetřoval usmrcení knihovníka hejkalem. Netvora celkem rychle vypátral a zabil, za což obdržel odměnu a doporučení na kouzelníka Ahirana. Zpětně jsem se však od PJ dozvěděl, že knihovníka nezabil Hejkal, nýbrž onen mnich. Ukradl zakázanou knihu černé magie a pomocí kouzla se zbavil nepohodlného svědka. Není těžké se dovtípit, že zájem takových lidí o svatyni nebyl zcela shodný s mým záměrem místo očistit…

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).