Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Verze 0.5.0

08.05., 2020

Mortalion přináší v novém updatu velkou změnu - volitelné úrovně obtížnosti! Hráči si tedy mohou sami vybrat, jak obtížnou chtějí hru mít.

Úrovně obtížnosti

Než se pustíme do popisu, jak to celé funguje, chceme zdůraznit, že naším záměrem není vytvořit hru, která by se dala hrát bez rozmyslu. Mortalion je především tahová strategická hra. Proto bude vždy i na té nejnižší úrovni obtížnosti potřeba určité míry strategie. Jelikož je však systém Mortalionu poměrně složitý a trvá dlouho, než do něj hráč pronikne, úrovně obtížnosti se jeví jako ideální prvek, jenž umožní začínajícím hráčům zahrát si dobrodružství a pochopit, o čem hra je. Hráči, kteří nevyhledávají náročné hry, si nyní mohou zahrát Mortalion beze strachu z častého neúspěchu.

Hráč si volí úroveň obtížnosti na začátku v rámci tutorialu. Úroveň obtížnosti lze kdykoli změnit v NASTAVENÍ hry, které je přístupné z hlavního menu, jehož skryté tlačítko se nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Existují celkem 3 úrovně obtížnosti:

 • BRONZOVÁ
 • STŘÍBRNÁ
 • ZLATÁ

Všechny úrovně obtížnosti jsou plnohodnotné co do obsahu hry. Zásadní rozdíl je pouze ve zranění hrdiny a v oceněních. Bronzová úroveň redukuje všechna obdržená zranění hrdiny a jeho spojenců na polovinu. Stříbrná snižuje zranění o 25% a zlatá představuje hru takovou, jaká byla.

Na všech úrovních obtížnosti lze získat všechna ocenění, ale jejich hodnota je pouze poloviční nebo čtvrtinová v případě stříbrné a bronzové úrovně. Přitom však bonus ve zlatých a zkušeností je na úrovni nezávislý. Pokud hráč nejdříve splní podmínky ocenění na bronzové úrovni, získá bronzový odznak. O to samé ocenění se pak může pokusit znovu na stříbrné úrovni a následně pak i na zlaté. Pokud získá hráč ocenění nejdříve na zlaté úrovni, na nižších ho již získat nemůže (a také ho již nepotřebuje). Osobní hodnocení hráčů se vypočítává chytře porovnáním odznaků různých typů (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový), kdy se započítává pouze nejvyšší dosažené ocenění. Diamantové ocenění se získává za splnění podmínek, které nesouvisí s úrovní obtížnosti jako např. počet hrdinů nebo dokončený tutorial.

Úroveň obtížnosti je vedena na každém jednotlivém hrdinovi. Hrdina se přiřadí k úrovni obtížnosti při svém vytvoření podle nastavení v profilu hráče. Pokud tedy hráč zvolil například stříbrnou úroveň obtížnosti, všichni jeho nově vytvoření hrdinové s ní budou svázáni a obdrží stříbrný meč u svého jména. Pokud chcete zkusit obtížnější nebo jednodušší hru, musíte si změnit úroveň obtížnosti v nastavení a pak si vytvořit nové hrdiny. Hráč tedy může mít několik hrdinů na různých úrovních obtížnosti, nicméně takoví hrdinové se nemohou spojovat do skupinek. Nelze tedy vstoupit do stejného dobrodružství s hrdinou s bronzovým mečem, jehož zranění se bude redukovat na polovinu, a s jiným hrdinou se zlatým mečem, který takovou ochranu nemá. Hrdinové také nemohou měnit úroveň obtížnosti v průběhu hry!

Obtížnost úkolů

V každém dobrodružství můžete plnit rozličné úkoly, ale hra nepočítá s tím, že vaše skupinka bude schopna všechny splnit. Pravda je taková, že vedlejší úkoly zavedou vaše hrdiny do většího nebezpečí, a proto je třeba si dobře rozmyslet, zda je ještě v silách skupinky se o ně pokusit. Pro začínající hráče bylo často nejasné, kterým úkolům by se měli vyhnout. Proto jsou nyní všechny úkoly označeny obtížností a spadají do jedné ze tří kategorií:

 • POTÍŽE - zelený symbol pavučiny a přesýpacích hodin - jedna lebka
 • OHROŽENÍ - modrý symbol štítu a zkřížených mečů - dvě lebky
 • RISK - červený symbol dračí hlavy - tři lebky

Pokud nemáte jasnou strategii, rozhodně doporučujeme vyhnout se úkolům označeným jako RISK. Tato kategorie je jednoduše smrtící. I úkoly označené jako OHROŽENÍ jsou poměrně těžké. Nepodceňujte své nepřátele a ponechte si vždy nějaké rezervy pro nepředvídatelné události...!

Změny pravidel

Všichni válečníci jistě uvítají změnu v používání řemdihu. Dříve bylo mistrovství s řemdihem dostupné na silné úrovni. Nyní se přesunulo do schopností, které lze získat na tzv. slabé úrovni. Mistrovství s tříkoulovým řemdihem však zůstalo mezi silnými schopnostmi.

Neviditelné příšery (např. neviděné hrůzy) jsou nyní obtížněji zasažitelné kouzly. Pokud je příšera neviditelná, nelze na ni zacílit útočné kouzlo. Plošná útočná kouzla jako Odvrať neviděné budou stále účinná. Pokud chcete zasáhnout neviděné například Bílou střelou, musíte zároveň ovládat schopnost Odhal neviděné.

Dynamika dobrodružství Chalonští bandité byla výrazně změněna skutečností, že bandité po příchodu vtrhnou přímo do jeskyně a začnou ji prohledávat. Hrdinové musí objevit nové taktiky, jak se s přesilou banditů vypořádat! Bandité také přicházejí od kraje dobrodružství a neobjevují se již uprostřed palouku.

Kromě výše uvedených změn došlo k dalším, drobnějším:

 • Ve Strašidelném domě byly odebrány některé klíče.
 • Vandráci ve Dračí skále nemohou přijít ihned na začátku dobrodružství.
 • Nově vytvoření hrdinové obdrží peníze podle nového výpočtu charismy.
 • Noridorská hradní stráž byla posílena o jednoho člena ve Druhém chrámu Horutha.

Drobné úpravy

 • Hra se spustí ihned po potvrzení loginu.
 • Opraven crash při odchodu z dobrodružství při některých aktivních buffech.
 • Bonus za hledání skrytých věcí se zobrazí při stisknutí tlačítka průzkumu.
 • Oznámení o nedostatku magenergie při seslání kouzla bere v potaz stupeň kouzla.
 • Ocenění Multiplayer nelze již získat při pozorování hry jiného hráče.
 • Cílená střela se nezobrazuje na postavě, pokud je toulec se šípy prázdný.
 • Opraveno umístění dveří ve Stínech Zorenortu.
 • Odkazy na články v nákresu mapy.
 • Dodatečná kontrola počtu šípů v toulci ve stavu Rychlosti.

Obtížnost hry byla změněna zejména díky Vaší zpětné vazbě. Proto Vám děkujeme za vytrvalost, s jakou hru testujete!

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).