Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Pasti

15.05., 2021

Při průzkumu neznámé jeskyně na vás číhá nepřítel mnohem zákeřnější, než jsou příšery - pasti. V tomto článku se dozvíte, jak pasti fungují, jak je odhalit, jak se jim vyhnout nebo jak je případně zneškodnit.

S pastmi se setkáte ve většině dobrodružství. Jsou skryté a udeří náhle bez varování. Mohou citelně oslabit vaše hrdiny, a v horším případě je dokonce i zabít. Před jejich účinkem vás neochrání ani těžká zbroj, ani síla nebo zkušenost. Každý hrdina na ně může doplatit! Cizích postav a příšer se však pasti nijak nedotýkají. Jinými slovy příšery ani počítačem ovládaní družiníci nemohou past spustit. Proto následující řádky vysvětlují to, jak pasti působí na vaše hrdiny.

Druhy pastí

Existuje mnoho různých pastí a některé z nich mají velmi speciální účinek, ale nejčastější druhy jsou tyto:

  • Bodec, který se prudce vysune a opět zasune zpět.
  • Otrávená šipka se samonabíjecím mechanismem.
  • Propadlo vedoucí do místnosti s ostrými hroty na podlaze.
  • Kámen nebo naostřený kmen stromu připoutaný ke stropu jeskyně.
  • Jedovatý plyn, jenž se prudce vypustí z utěsněné nádoby.

Některé pasti jsou primitivní a po prvním spuštění jsou dále neúčinné (např. kámen nebo naostřený kmen zavěšený na laně). Tyto druhy je jednodušší odhalit, ale dopad masivního úderníku může způsobit vážné poškození. Častěji se setkáte s důmyslnými mechanismy, které jsou velmi dobře zamaskovány a navíc fungují při opakovaném spuštění.

Účinek mnohých drobných a velmi nenápadných pastí (např. šipky nebo bodce) bývá zpravidla zesílen aplikací JEDU. Když přijdou ke slovu jedy, máte zaděláno na vážné problémy. I ten nejdostupnější jed na zbraně vás může zranit až za 60 životů. O účinku jedu na vaši postavu rozhoduje částečně její odolnost. Nicméně existují jedy, které zraní i v případě, že odolnost postavy otravu překoná. Vzácné jedy jako třeba Kurare mohou být smrtící i pro hrdinu na vysoké úrovni.

A - Odhalení

Pasti jsou nainstalovány tak, aby byly SKRYTÉ. Když o nich oběť neví, mají větší šanci na zásah. Tento fakt z nich činí opravdu zákeřného nepřítele, který udeří ve chvíli, kdy to vůbec nečekáte. Proto byste se měli pohybovat v neznámém prostředí s velkou opatrností. Zvláště se zastavte na místech, kde je možno past očekávat: úzké chodby, důležité vstupy, místa s pokladem apod.

Když se vaše postavy rozhlíží akcí PRŮZKUM, mají šanci odhalit skryté předměty, objekty a také pasti. Akce vyžaduje 3 body pohybu (tedy skoro celé kolo) a prověřuje postupně všechna viditelná políčka. Pokud je na nich skrytý předmět, objekt nebo past, provede se hod stostěnnou kostkou na postřeh hrdiny. Odhalit past je obecně velmi obtížné. Průměrnému hrdinovi s postřehem 0 to může trvat třeba i 5 kol a více. S vyšším postřehem šance na úspěch stoupá, ale nikdy si nebudete zcela jisti, že ve vašem okolí již žádná past není.

  • Pokud nespěcháte, zkuste PRŮZKUM několikrát zopakovat.
  • PAMATUJTE, ŽE ODHALENÁ PAST JE STÁLE AKTIVNÍ!

ZVĚD má od 1. úrovně schopnost Odhal past, která mu dává bonus +10. To znamená, že při hodu na odhalení se počítá, že jeho postřeh je o 10 vyšší. Tuto schopnost může na slabých úrovních dále posilovat, takže za každý stupeň získá bonus +10.

Dalším mocným prostředkem na odhalení pastí disponuje KOUZELNÍK. Jedná se o kouzlo Najdi tajné dveře. I když se podle jeho názvu zdá, že odhalí pouze tajné dveře, jeho skutečná účinnost pokrývá všechny skryté předměty či objekty v dohledu sesílajícího. Kouzlo má 100% úspěšnost.

Odhalování skrytých pastí mohou dále napomáhat různé kouzelné předměty, které zvyšují buď postřeh, nebo přímo odhalování skrytého. Postřeh je možné zvyšovat během přestupu na vyšší úroveň. V každé skupince by měl být aspoň jeden hrdina, který se specializuje na roli PRŮZKUMNÍKA.

Všichni hrdinové s vysokým uměním magie mohou ve chvílích, kdy nejsou zaměstnáni bojem, vycítit skryté nebezpečí. Tato obecná schopnost může upozornit i na neodhalenou past v dohledu, ale šance není velká. Zvěd a Zaklínač si mohou ŠESTÝ SMYSL vylepšit na přestupu na vyšší úroveň.

B - Spuštění

Všechny pasti jsou napojeny na SPOUŠTĚCÍ MECHANISMUS, který se může nacházet v chodbě (vlasec přes cestu, nášlapný kámen nebo dlaždice) nebo může být zabudovaný do objektu. Spouštěče v objektu mohou reagovat např. na zvednutí víka od truhly, otevření dveří nebo na zvednutí předmětu, který leží na oltáři. Ke spuštění pasti tedy dojde vstupem na políčko nebo provedením akce při manipulaci s objektem.

Co se stane po SEPNUTÍ spouštěcího mechanismu? Past vystřelí (udeří, otevře se atp.) a hrdina má možnost se jí vyhnout. Většinou se hází stostěnnou kostkou na obratnost, ale u otráveného plynu se používá odolnost. Šance na úhyb není nijak velká. Při průměrné obratnosti 0 má hrdina asi 20% šanci vyhnout se vystřelené šipce. Každý bod obratnosti navíc představuje o 1% zvýšenou šanci. Spuštěná past je automaticky odhalena. V případě, že došlo k aktivaci již odhalené pasti, hrdina získá +30% k úniku. To je nezanedbatelný bonus!

Pokud hrdina uhne, většinou se nic dalšího nestane. V opačném případě dojde k ZÁSAHU. Jeho účinek závisí na druhu pasti a může se podstatně lišit. Například propadlo způsobí velká zranění při dopadu na ostré čepele (až 100 životů). Šipky jsou malé, je těžké se jim vyhnout, ale nemohou způsobit velké zranění (max. 30 životů). Potíž je v tom, že jsou téměř vždy otrávené. Průměrné zranění způsobuje většina bodců (až 60 životů).

Pamatujte, že i dříve spuštěné pasti jsou stále aktivní, pokud se zobrazují na políčku. Opakovaného spuštění je schopna většina pastí. Jednorázové pasti po aktivaci zmizí.

C - Překonání

Pasti často brání v dosažení nějakého cíle. Mohou být umístěny na pokladnici nebo na důležitých dveřích, kterými musíte projít. Pokud o pasti víte, existují tři možnosti, jak se s ní vypořádat:

  • OBEJÍT (PŘESKOČIT)
  • ZNEŠKODNIT
  • SPUSTIT

Nejjednodušší možnost je past OBEJÍT, ale ne vždy to je možné. Obecně se však vyplatí poohlédnout se po jiné cestě. Například loupežnická doupata mají zpravidla dva vchody. V jednom z nich bývá nastražena past, zatímco druhý je bezpečný. Podobný model lze nalézt i u jiných organizovaných tlup (skřeti, goblini aj.). Měli byste vždy pečlivě zvážit, zda je nutné projít přes nastraženou past. Unikátní možnost, jak PŘESKOČIT aktivní past, mají kouzelníci a zaklínači. Pomocí kouzla Hyperprostor se mohou přemístit až o 4 pole.

ZNEŠKODNĚNÍ pasti je poměrně obtížné. Příslušnou dovednost ovládá pouze zvěd a musí si ji zvolit na silné úrovni. Při každém pokusu o zneškodnění pasti se hází na obratnost a počet pokusů je omezený úrovní zvěda. Při úspěchu je však past zcela zneškodněna, čímž lze uvolnit cestu pro celou skupinku.

Častěji budete v situaci, kdy bude nutné past SPUSTIT, abyste dosáhli svého cíle. Takové rozhodnutí bystě měli provést s rozmyslem. Zkuste vybrat hrdinu, který má největší obratnost a není příliš zraněný. Všechna povolání si mohou na slabých úrovních zvolit schopnost Reakce na pasti. Za každý stupeň této schopnosti získáte +10% k vyhnutí. Stejný účinek mají i některé artefakty, jež můžete nalézt v dobrodružství. Kvůli hrozbě otravy se vyplácí nosit v batohu Sérum proti jedu. Seženete ho u alchymisty ve městě za nepatrnou částku a gem. Když dobře připravíte své hrdiny, nebudou pro vás pasti představovat tak velké nebezpečí.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).