Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Bojové hodnoty

08.02., 2020

Každý boj se dá rozčlenit na útok a obranu vyjádřené číslem. V následujícím článku se podíváme na to, jak se tyto hodnoty tvoří.

Výpočet útoku a obrany

Celkový útok se skládá ze ZÁKLADNÍHO ÚTOKU, hodu stostěnnou kostkou (k100) a přičítá se k němu tzv. ZÁSAH (číslo uvedené v závorce u útoku). Zásah se uplatní pouze v případě, že zbraň skutečně zasáhla. To znamená, že základní útok a hod kostkou byl větší než základní obrana a hod kostkou. Průměrný celkový útok má hodnotu 100.

  • Celkový útok = Základní útok + k100 (+ zásah)

Celková obrana se skládá ze ZÁKLADNÍ OBRANY, hodu stostěnnou kostkou a podobně jako u útoku se k ní ještě přičítá tzv. ZBROJ (číslo uvedené v závorce u obrany). Zbroj se uplatní pouze v případě, že útočník obránce zasáhl. V takovém případě se zbroj připočte k obraně a zmenší případně zranění. Průměrná celková obrana má také hodnotu 100.

  • Celková obrana = Základní obrana + k100 (+ zbroj)

O výpočtu boje se můžete dočíst více v následujících článcích:

Bojové hodnoty na postavě hrdiny

Pevné hodnoty základního útoku, obrany, zásahu a zbroje se zobrazují na hlavičce hrdiny v levém horním rohu. V konkrétní situaci se mohou ještě změnit o bonusy nebo postihy vlivem předmětů a schopností. Například na uvedeném screenshotu je paladinka Athena se základním útokem 77 a zásahem +10 (bonus k zásahu má díky runovému meči). Základní obrana Atheny je 74 a hodnota zbroje je díky těžkému pancíři +50. Bude-li tedy útočníkem zasažena, zranění se vlivem zbroje bude značně redukovat. Athena je velmi dobrý obránce. Její vysoká obrana a zbroj vychází z kouzelného pancíře, který má na sobě, a také ze dvou ochranných modliteb, které na sebe seslala. Modlitba Štít boží jí zvýšila obranu štítu a bude účinkovat ještě 7 kol. Modlitba Posvěcená zbroj jí zvýšila hodnotu zbroje a bude účinkovat ještě 13 kol. Kromě těchto bonusů může Athena získat ještě další výhody proti určitým druhům příšer. Jako paladin má bonusy při boji s příšerami, které jsou označeny jako zlo. Její kouzelná světelná zbroj jí zaručuje speciální ochranu proti démonům. Tyto specifické bonusy se na hlavičce hrdiny nezobrazují, ale použijí se v boji s konkrétním druhem příšery.

Útok

Základní útok vychází z útoku zbraně, použité vlastnosti a případných bonusů schopností a předmětů.

  • Základní útok = Útok zbraně + použitá vlastnost + bonusy

ZBRAŇ je jednou z nejdůležitějších prvků útoku. Obvykle platí, že čím těžší zbraň, tím větší útok. Nicméně některé drtivé zbraně se soustředí spíše na zásah, což platí obecně pro sekery nebo kladiva. Výhodou drtivých zbraní s vysokým zásahem je vyšší způsobené zranění, ale jejich nižší útok může způsobit minutí cíle. Obouruční zbraně mají útok vždy vyšší než jednoruční, ale znemožňují používat štít.

Použitou vlastností při útoku zblízka je UMĚNÍ BOJE. Umění boje se odvozuje ze síly a obratnosti. Síla se do něj promítá dvojnásobně a obratnost pouze jedenkrát. Umění boje se nepoužívá k ničemu jinému kromě výpočtu útoku zblízka, kdy se jeho hodnota přičítá k základnímu útoku. Postava s uměním boje 10 tedy získá +10 k útoku.

Při útoku na dálku střelbou nebo vrhem se používá OBRATNOST místo umění boje. Například vysoce obratný zvěd s obratností 30 si přičte +30 k útoku střelbou nebo vrhem. Dále se může uplatnit specifický bonus za KRÁTKOU VZDÁLENOST +10 k útoku, pokud je cíl vzdálen na 2 pole od útočníka. Střelba nebo vrh na sousední pole nejsou možné.

Obrana

Základní obrana vychází z obranné konstanty, přidané hodnoty zbroje, štítu, použité vlastnosti a případných bonusů schopností a předmětů.

  • Základní obrana = Obranná konstanta + obranný bonus zbroje + štít + použitá vlastnost + bonusy

Všechny bytosti mají stálou OBRANNOU KONSTANTU rovnou 10 bodům. K té se přičítá OBRANNÝ BONUS ZBROJE, jenž má většinou také hodnotu 10. Pozor, nepleťte si tento bonus s hodnotou zbroje, která se přidává k obraně až po vyhodnocení, zda zbraň obránce zasáhla! Obranný bonus zbroje představuje schopnost zbroje zcela odklonit ránu útočníka a všechny standardní typy zbrojí, ať už jde o vycpávanou, šupinovou nebo třeba rytířskou, mají tuto hodnotu stejnou (=10). U některých příšer a kouzelných zbrojí může obranný bonus zbroje nabýt hodnoty až 30 bodů.

Významné zvýšení obrany přinášejí ŠTÍTY. Již pouhý základní štít dává bonus +20 k obraně a pavéza dokonce +30. Štíty proto fungují jako velmi účinné překážky každému útoku a dobrý obránce se bez nich prakticky neobejde. Jejich nevýhodou je samozřejmě nutnost používat pouze jednoruční zbraně, které jsou slabší v útoku. Střelecké zbraně také nemohou být kombinovány se štítem, ale luky umožňují používat zvláštní druh štítu, tzv. pukléř, jenž zvyšuje obranu aspoň o 10.

V obraně se používá OBRATNOST. Její hodnota se přímo přičítá k základní obraně. Například hrdina s obratností -5 bude mít postih -5 k obraně.

Zásah a zbroj

Zásah i zbroj jsou z hlediska účinnosti sekundární hodnoty. Uplatňují se pouze v případě, že výsledný útok převyšuje výslednou obranu. V takovém případě ZÁSAH zvyšuje výsledné zranění o 1 život za každé 2 body a naopak ZBROJ jej stejným způsobem snižuje.

Podstatné je vědět, že i když zbroj případně sníží zranění na 0, vždy dojde k tzv. MINIMÁLNÍMU ZÁSAHU za 1 - 2 životy. Takové zranění je doprovázeno specifickým zvukem a obrázkem a od normálního zranění se liší tím, že neaktivuje speciální schopnosti příšery. Například mechanikou minimálního zásahu není možné aplikovat jed nebo ochromení.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).