Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Výpočet útoku a obrany

14.01., 2020

V tomto článku se dozvíte o základních procesech, které se uplatňují při vyhodnocování boje.

Základní model

V boji, stejně jako všude jinde ve hře, se používá stostěnná kostka (dále k100). Boj se skládá z útoku a obrany.

 • Útočník hodí k100 a přičte svůj základní útok.
 • Obránce hodí k100 a přičte svoji základní obranu.
 • Pokud je výsledný útok větší než výsledná obrana, došlo k zásahu.

Zranění je přímo závislé na výsledném útoku a obraně a jeho výpočet se provádí v několika krocích.

 • Obrana se odečte od útoku.
 • Ke zranění se přičte zásah zbraně (číslo v závorce u útoku).
 • Od zranění se odečte zbroj obránce (číslo v závorce u obrany).
 • Výsledek se vydělí dvěma!
 • Pokud je výsledek záporný nebo 0, vždy se změní na 1-2, což je minimální hodnota zranění.

Příklad 1

V prvním příkladu útočí troll těžkým kyjem na obratného hrdinu v kožené zbroji se štítem. Troll má základní útok 90(+40), tzn. 90 útok a zvýšený zásah zbraně +40. Hrdinova základní obrana je 60(+10), tzn. 60 obrana a zvýšená zbroj +10. Již z prostého porovnání obou čísel vidíme, že i když je hrdina zdatný obránce, nemá proti trollovu útoku příliš šancí.

 • Troll hodí 16, jeho výsledný útok je tedy 90(+40) + 16 = 106(+40).
 • Hrdina hodí 22 a má výslednou obranu 60(+10) + 22 = 82(+10).
 • Protože výsledný útok je vyšší, došlo k úspěšnému zásahu.
 • Nezkrácená hodnota zranění se rovná rozdílu obou hodnot, tedy 106 - 82 = 24.
 • Ke zranění přičteme zásah zbraně, tedy 24 + 40 = 64.
 • Odečteme hodnotu zbroje, tedy 64 - 10 = 54.
 • Výsledné zranění získáme, když poslední číslo vydělíme dvěma. 54 / 2 = 27.
 • Troll našeho hrdinu zasáhl a zranil ho za 27 životů.

Příklad 2

Ve druhém příkladu necháme zaútočit loupežníka s prakem na našeho hrdinu v kožené zbroji se štítem. Loupežník střílí zblízka a má základní útok 60(-20). Hrdina je obratný a jeho základní obrana je 60(+10). Vidíme, že útok i obrana jsou v tomto případě vyrovnané, ale nízká hodnota zásahu a pozitivní hodnota zbroje nám říkají, že pokud dojde k úspěšnému zásahu, zranění pravděpodobně nebude velké.

 • Loupežník hodí 98, jeho výsledný útok je tedy 60(-20) + 98 = 158(-20).
 • Hrdina hodí 82 a má výslednou obranu 60(+10) + 82 = 142(+10).
 • Protože výsledný útok je vyšší, došlo k úspěšnému zásahu.
 • Nezkrácená hodnota zranění se rovná rozdílu obou hodnot, tedy 158 - 142 = 16.
 • Ke zranění se přičte zásah zbraně. Ten je v tom případě záporný, takže ho vlastně odečteme. 16 - 20 = -4.
 • Zranění se dále redukuje o hodnotu zbroje, tedy -4 - 10 = -14.
 • Výsledek vydělíme dvěma, tedy -14 / 2 = -7.
 • Vidíme, že výsledné zranění je záporné. Minimálně však musí být 1.
 • Kámen z praku tedy hrdinu zasáhl, ale sklouzl po jeho zbroji. Hrdina utrží zranění za 1 život.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).