Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Rozhovor o Stínech Zorenortu

06.12., 2019

V Zorenortu se odehrává nejedno dobrodružství, mimo jiné i to první pro úplné nováčky, Sklepení Zlatého rámu. Na něj dějově přímo navazují Stíny Zorenortu, nové úvodní dobrodružství s velmi ponurou tématikou. Začínající hrdinové se v něm utkají s nemrtvou stvůrou a poznají na vlastní kůži, jak strašné takové setkání může být. O okolnostech tohoto hrůzostrašného příběhu nám více poví hráč zaklínače FALHIRA.

1. Dobrodružství se odehrává v Zorenortu v době po obléhání skřety. S jakými problémy ses ve městě setkal?

Problémů bylo ve městě značné množství. Zorenort je poničen válkou, hradby i citadela jsou pobořené. Na mnoha místech města jsou sutiny. Kanalizace je zanešená a hnijí v ní zbytky skřetů, lidí a všelikého jiného neřádstva. Pravděpodobně se odtud šíří tyfová nákaza, kterou po městě roznášejí přemnožené krysy. Vyklízení stok probíhalo pomalu. Čističů bylo málo a práci jim ztěžovali přemnožení a neobvykle agresivní hlodavci. Navíc bylo zřejmé, že se ve stokách pohybují i mnohem nebezpečnější tvorové. Časté byly také střety s členy sekty Oremitů, kteří v tajných částech kanalizačního systému nalezli útočiště. Skrývali se před Orlenem z Dorfu, který se po válce dohodl s barbary a prohlásil se samozvaným vládcem města. Jeho 300 mužů však nezvládalo udržet ve městě pořádek. Zločinnost byla veliká, množily se případy rabování chrámů. Zdálo se, že problémy v Zorenortu spíše přibývají a bobtnají, než aby se bývalé královské město vracelo ke své předešlé slávě.

2. Výpravu organizuje Lascara. Co je to za organizaci?

Je to tajná organizace zabývající se především bojem proti nemrtvým.

3. Jak ses k Lascaře připojil?

Po příchodu do Zorenortu jsem hledal práci. Obcházel jsem město a vyptával se. Členové Lascary mi nechali vzkaz u jednoho z hostinských. Když jsem pak vyslechl, čím se zabývají a jaký je smysl jejich organizace, tak jsem se rozhodl složit slib a připojil se ke skupině. Její členové znovuzakládali buňku v Zorenortu. Jejich předchůdci zemřeli při obléhání města.

4. S kým ses do domu vydal?

Překvapilo mne že, členové Lascary nebyli hrdinové, ale dalo by se říci prostí lidé, kterým setkání s nemrtvými změnilo život. Strašlivá zkušenost jim nedovolila vrátit se do běžného života. Vůdcem skupiny byl kněz Lamistam. Zkušený muž, který měl o nemrtvých značné vědomosti. Dále pak mladík Krion, jehož krk poznamenal upír svými tesáky. Posledním členem byl zvěd Marmir.

5. Před čím bys budoucí hráče varoval a co bys jim poradil? Nesmíš však prozradit tajemství domu!

Jak poznamenal Lamistam. Nemrtví jsou prý dílem třináctého boha, který se snaží ukrást svůj díl světa. Ačkoli mu byl svěřen svět mrtvých, snaží se přeci jen zasahovat do světa živých. Nemrtví jsou největším rouháním vůči řádu světa a je to hrozivé nebezpečí. Lze o nich psát dlouho a obsáhle, ale nic z toho vás nedokáže připravit na první setkání s těmito odpornými kreaturami.

6. Provedl bys s odstupem něco jinak?

Myslím, že samotná výprava do domu se zdařila. Nicméně při pozdějších dobrodružstvích vyšlo jasně najevo, že je třeba před utkáním s nemrtvými velké opatrnosti, pečlivých příprav a především znalostí. Nemrtví stojí mimo chápání běžného člověka a představují smrtící nepřátele.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).