Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Třináct bohů

16.11., 2019

V současné době panuje v Mortalionu věk 13 bohů. S odkazy na ně se můžete setkat v každém dobrodružství. Hrdinové mohou získat například Arrasovu přilbu, Sošku bohyně Themidy nebo Argentovu lyru. Chcete vědět více o tom, ke komu se tyto kouzelné předměty odkazují?

Mytologie

Třináct bohů je v současnosti nejrozšířenější náboženský systém, ale není tomu tak všude. Na světě existuje řada míst, kde lidé stále uctívají staré bohy nebo bohy místní. Věk třinácti bohů začal Armageddonem v roce 3989 před Potopou. ARMAGEDDON představoval válku bohů, zhroucení starého světa a začátek nového. Sedm starých bohů bylo tehdy poraženo novou generací třinácti. Během série strašlivých katastrof a válečné vřavy vymřela polovina lidstva. Od toho roku se píší dějiny věku třinácti bohů.

Bohové reprezentují skutečně mocné síly a jsou vnímáni jako svatí. Váže se k nim spousta obřadů a legend. Obyčejní lidé jsou hluboce věřící a shledávají vliv bohů v běhu přírodních událostí, ale jiné zásahy do života lidí nejsou známy. Někteří říkají, že je tomu už dávno, co bohové přestali jevit zájem o lidský svět...

Pravdou je, že z minulosti je známo vícero příběhů, ve kterých bohové zasahovali i do lidských záležitostí. Některé jejich skutky bylo možno vykládat jako dobré či zlé. Obecně by však bylo lepší hovořit o protikladech řádu a porušení řádu. Ve všech bozích je přítomen sklon k oběma pólům, liší se však poměrem. Temné kulty vycházejí zejména z těchto bohů: Area, Arras, Manaem a také Diana a Mareun. To ovšem neznamená, že tito bohové jsou zlí, jen se jejich kult zaměřil na určité rysy. Bohové jsou totiž v mytologických příbězích nesmírně mocní a také velice složití a obsahují v sobě mnoho aspektů.

Božský pantheon

Současný pantheon se skládá ze 12 osob a třinácté, která stojí poněkud mimo jako opoziční síla. Kromě toho mají bohové své pomocníky - menší bohy, kteří bývají také uctíváni a mají více specifický okruh působnosti. Ještě nižšími pomocníky jsou vyslanci bohů - duchové a andělé. Spojením boha a smrtelníka vzniká polobůh.

 • DONORÉS (DONNOR) je vládce bohů a pán nebes. Je uctíván jako otec lidí, ačkoli není jejich stvořitelem. Donorés reprezentuje základy řádu a je jeho nejvyšším garantem. Do běhu věcí příliš nezasahuje.
 • AREA (ARMYRA) je manželkou Donorea. Představuje nezávislou ženskou tvořivou sílu. Area se jeví jako ochránkyně řádu manželství (tj. svazku mužského a ženského elementu) a zároveň působí jako temná hlubinná ženská síla. Její kult je hodně rozšířený a má mnoho podob.
 • ARGENT (ARGONT) je mladý bůh chránící před zlem. Je činným zastáncem řádu. Kromě toho je zpodobňován jako slunce a zářivá síla. Jeho kult je nesmírně oblíbený. Je patronem umění, bílé magie a věšteb.
 • DIANA (DIODÉ) je mladá panenská bohyně připodobňovaná k měsíci. Chrání zvěř a jeho bohyní lesů a lovu. Jako taková často působí proti lidem a musí být udobřována. Dokáže však často ukázat i láskyplnou tvář.
 • MAREUN (MORAIN) je vládce moří a bratr Donorea. Vytváří mořský svět, který je sám pro sebe. Jelikož moře obepínají kontinenty, má vliv i na zemi a dokáže způsobit zemětřesení. Jeho moc je tajemná a ničivá, své svěřence však ochraňuje.
 • THEMIDA (THEMAIDÉ) je vznešená bohyně moudrosti a magie. Je patronkou spravedlnosti a vyrovnanosti.
 • ARRAS (AGRÉS) je bůh ničivé síly a války. Je velmi energický a činný. Svou mocí pomáhá i škodí. Je krutý a nekompromisní.
 • ILYRIA (ILLENIA) je bohyně obnovující se síly života. Jako patronka rolníků přináší dobrou úrodu. Její charakter je velice smířlivý.
 • PELLIAS (PELOS) je posel bohů. Funguje jako vyvažovací element, spojka mezi bohy a lidmi i mezi bohy samotnými. Vynalezl řeč a je velkým zastáncem řádu. Do světa zasahuje nejvíce.
 • AFELIA (FELSIA) je mladá bohyně lásky a plodivé síly. Její moc je velmi široká a tvořící. Je také garantkou krásy a patronkou umění stejně jako Argent.
 • HALLEN (HENNAR) je božský kovář. Jako patron všech řemeslníků vyrábí nástroje pro bohy a je pro ně nepostradatelný. Reprezentuje sílu přetváření stejně jako oheň mění strukturu věcí.
 • ESTIA (ESIDA) je bohyně domácnosti a rodiny. Je sestrou Ilyrie. Na rozdíl od ní představuje sílu spojení. Garantuje soudržnost bohů spolu s Donoreem.
 • MANAEM (MENEM) je třináctý bůh, zneuznaný bratr Donorea. Když na něj kdysi v dávnověku nezbylo nic, o co by se mohl starat, pojal zášť a vymyslel smrt. Stal se pánem podsvětí, učinil vše živé (kromě bohů) smrtelným, a tím si vydobyl výsadní pozici, protože jednoho dne k němu stejně všichni přijdou. Donorés se s ním musel usmířit. Prosba k Manaemovi je součástí pohřebního obřadu. Jeho veřejný kult však neexistuje (nestaví se mu chrámy). Představuje negativní sílu (ve smyslu negace opozice - ovšem negace řádu není jeho nedostatek, je to pouze jiný řád). Jeho tvůrčí akt byl nesmírně silný, ale tím se jeho moc vyčerpala. Manaem je svrchovaným vládcem pouze v podsvětí. Černá magie ho považuje za svého kmotra.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).