Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Hraničáři

03.11., 2019

Hraničáři odjakživa houževnatě strážili pomezí s divočinou. Stali se z nich vyhledávaní společníci a prosluli svou všestranností. Do jisté míry udržují spojení mezi lidským světem a divokou přírodou. O jejich zásadách a způsobech se dozvíte více právě v tomto článku.

Původ

Nikdo nedokáže říci, kdy přesně se hraničáři objevili. Zdá se, že tu byli odjakživa, neboť bylo vždy třeba jejich obětavé a namáhavé práce. Původně to byli lidé, kteří obcházeli hraniční hvozdy a strážili klid na hranicích lidské civilizace. Jejich práce vyžadovala velkou vytrvalost, odvahu, zkušenost s lesem. Hraničáři se časem stali praktickými znalci přírody a dokázali v ní číst jako jiní učenci v knihách. Jejich působiště se již neomezovalo jen na hraniční hvozdy, ale dostali se všude, kde se lidský živel potýkal s přírodou. Hraničáři se stali spojnicí mezi civilizací a přírodou – snaží se je uvést do souladu – pomáhají lidem, ale chrání i přírodu.

Elfí odkaz

Historie hraničářů je tak pradávná a „kolektivní“, že nejsou známi žádní velcí mistrové, kteří by obohatili hraničářské učení. Od elfů však pochází využívání přírodní síly a to zejména k léčení a obnově života. Obecně se soudí, že elfové jsou ve využívání této přírodní síly, která spojuje vše živé, mnohem dále než lidští hraničáři. Dokonce kolují pověsti o elfích čarodějích a čarodějkách, kteří dosáhli takového sjednocení s touto nesmírnou silou, že vládnou nad životem a smrtí. Ovládání přírodní síly nelze ztotožňovat s magií kouzelníků, tyto síly jsou zcela rozdílné(?).

Druidové

Od elfů také pochází hraničářský směr, který vnímá les jako bytost. Skutečné počátky druidů však souvisí až s lidskou civilizací. Kdysi prý existovaly lidské říše, kde stáli druidové na vrcholu společenské hierarchie. Dodnes lze po celé zemi nalézt pozůstatky těchto říší a jejich druidských kultů v podobě různých megalitických sloupů, dolmenů, menhirů apod. Tito druidové drželi ve svých rukou strašlivou moc a vládli nebi i zemi. Současní druidové žijí spíše osamoceně v hlubokých lesích, o něž se starají. Skrze ně se uchovává dávná hraničářská moudrost a moudrost lesa.

Chodci

Fenomén chodců se objevil jen v lidské společnosti. Zde vznikl ideál tichého a sebevědomého muže, jenž putuje mezi divočinou a civilizací, dokonale se orientuje v přírodě a přírodní síla je mu nakloněna a pomáhá mu zasáhnout všude tam, kde je třeba. Tito nenápadní poutníci dosáhli svým jednáním neobyčejné obliby u prostých lidí.

Hraničářská typologie

Vlastnosti a schopnosti hraničářů se liší podle převládajícího rázu krajiny, ve které působí. Můžeme tak přibližně stanovit základních typů hraničářů: lesní, horské, stepní, pouštní, říční. To však neznamená, že by se např. lesní hraničář nevyznal v horách atd., i když samozřejmě v horách se nejlépe vyznají horští průvodci.

  • LESNÍ HRANIČÁŘI zcela převažují, neboť les je nejrozšířenějším druhem krajiny. Les v sobě skrývá dávnou moudrost, která stojí u základů všech hraničářů vůbec. Jedině tito hraničáři se mohou stát druidy a ovládání přírodní síly je v lesích nejrozvinutější.
  • HORŠTÍ VŮDCOVÉ jsou proslulí fyzickými vlastnostmi, zejména odolností. Znají tajné stezky v horách, skrytá údolí apod. Jsou neobyčejně houževnatí, stateční a dokáží šplhat po skalách.
  • STEPNÍ HRANIČÁŘI cestují na velké vzdálenosti, a jsou proto velmi vytrvalí. Perfektně ovládají jízdu na koni, příp. střelbu z koně. Soustředí se na ochočování zvířat, ve výcviku koně jsou nepřekonatelní.
  • POUŠTNÍ HRANIČÁŘI jsou spíše výjimkou, ale existuje tajné hraničářské umění pro přežití v poušti. Tito zahalení mužové dokáží najít vodu v písku, jsou velmi houževnatí a jejich mysl je neobyčejně zesílena pouštní samotou.
  • ŘÍČNÍ HRANIČÁŘI působí v deltách velkých řek, v okolí jezer, močálů, bažin, slatin apod. Náročné prostředí, ve kterém se pohybují, vyžaduje značnou trpělivost a koncentraci, a proto mají velmi rozvinutou intuici a cit pro sebemenší odlišnosti v okolním prostředí. Ovládají rybolov.

Zásady hraničářů

  • ÚCTA ke všemu živému
  • PŘÍRODA je živý organismus
  • SVĚT živých bytostí a neživých předmětů je propojený
  • POMOC volajícímu
  • ODSTRANĚNÍ škůdců

Chceš si stvořit hrdinu hraničáře?

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).