Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Jaké dobrodružství zvolit

03.02., 2020

Možná jsi právě dokončil(a) tutorial a chystáš se rozjet první skupinku a začít s pořádnými dobrodružstvími. Avšak které z nich zvolit? Ačkoli má hráč velkou volnost v tom, do jakého dobrodružství se vydá, pravidla stanovují několik důležitých omezení.

A) Hrdina může vstoupit do stejného dobrodružství pouze jednou.

Jedním hrdinou nelze prožít vícekrát tu samou zápletku, ale tutéž zápletku lze podstupovat opakovaně s různými hrdiny! Jeskyně jsou pokaždé trochu jiné. Generují se totiž náhodně podle určitého schématu. Hra předpokládá, že hráči budou dobrodružství opakovaně procházet s různými skupinkami a hledat rozdílné strategie.

B) Do navazujícího dobrodružství (VPRAVO) lze vstoupit jen po splnění hlavního úkolu předchozího dobrodružství (VLEVO).

Dobrodružství jsou spojena dohromady do dvojic a v nich vždy to LEVÉ předchází dějově PRAVÉMU. Nesplníš-li hlavní úkol v prvním dobrodružství (vlevo), navazující dobrodružství zůstane uzamčeno. Pamatuj, že jeskyně vpravo jsou nebezpečnější, ale lze v nich získat mnohem cennější předměty. Pokud odemkneš dobrodružství vpravo, rozhodně se vyplatí do něj vkročit.

C) Hrdina může projít jen 15 dobrodružství.

Proto je třeba si je pečlivě vybírat. Do limitu 15 se nepočítá Sklepení Zlatého rámu a úvodní dobrodružství (Bílý průsmyk apod.). Všichni hrdinové by měli projít své úvodní dobrodružství. Mohou v něm získat cenné zkušenosti, pár zlatých navíc a přitom se jim dobrodružství nepočítá do limitu.

D) Pokud hrdina získá 30 bodů hrdinství, může vstoupit do série koncových dobrodružství.

Hrdinství se získává ve standardních a nebezpečných dobrodružstvích. Pokud hrdina splní hlavní úkol, zisk bodů je větší. Z toho důvodu je třeba co nejdříve přijmout větší výzvy v podobě nebezpečnějších dobrodružství (viz níže) a zaměřit se na plnění hlavního úkolu. Vedlejší úkoly totiž často zvyšují riziko.

E) Požadavek na kouzelné zbraně.

Některá dobrodružství vyžadují nebo doporučují mít kouzelné zbraně, protože bez nich nelze splnit jejich hlavní úkol. Pokud tvá skupinka nemá kouzelné zbraně, je třeba dobře zvážit, zda má vůbec cenu takové dobrodružství začínat. Kouzelné zbraně však mohou být nahrazeny útočnými kouzly nebo očarováním zbraně u alchymisty. Pamatuj, že na očarování zbraně je třeba 1 gem a zbraň musí být standardní, jinak očarování nelze provést!

Systém dobrodružství

Pro snadnější orientaci se dobrodružství dělí do několika skupin:

 • Výukové
 • Úvodní
 • Lehká
 • Standardní
 • Nebezpečná
 • Koncová

VÝUKOVÉ dobrodružství je pouze jedno - Sklepení Zlatého rámu. Je zasazeno do výukového tutorialu a po jeho skončení již není přístupné. Je to jediné dobrodružství, které je třeba projít povinně, protože teprve po něm se odemknou všechna ostatní.

ÚVODNÍ dobrodružství jsou určena na rozjezd hrdinů. Každý hrdina může vstoupit pouze do jednoho úvodního dobrodružství, a to jenom na začátku hrdinské kariéry, dokud ještě žádnou jinou jeskyni neprošel (Sklepení Zlatého rámu se nepočítá). Úvodní dobrodružství se nezapočítávají do povoleného limitu dobrodružství, a proto se vždy vyplatí s novými hrdiny do jednoho z nich vstoupit. Každé úvodní dobrodružství je zaměřeno na jiný aspekt hry a slouží také jako výukové pro nováčky.

LEHKÁ dobrodružství jsou označena zelenou barvou. Představují první plnohodnotná dobrodružství, ve kterých lze nalézt zajímavé artefakty a s trochu štěstím i kouzelné zbraně. I když jsou snadnější, nevyplatí se je podceňovat. Neopatrní hrdinové v nich často naleznou smrt. Ale i tak jsou nejlepším možným začátkem po úvodním dobrodružství. Za vstup do „zelených“ jeskyní není žádné HRDINSTVÍ, a proto by měli hrdinové vstoupit do co nejméně lehkých dobrodružství a přejít co nejdříve na standardní. Doporučujeme projít 3-4 lehká dobrodružství, než se vydáš do standardních.

STANDARDNÍ dobrodružství jsou označena modrou barvou. Jsou rozsáhlá, dynamická, obtížná a zajímavá. Často jsou tak velká, že je není možné projít celé najednou. Když je začínáš hrát, je dobré si připravit nějakou strategii, protože na všechno pravděpodobně nebudeš mít sílu. Lze v nich získat slušná výzbroj a dokonce i ty nejsilnější artefakty. Za vstup do „modrých“ dobrodružství obdrží hrdina 1-2 hrdinství podle toho, zda se mu podaří splnit hlavní úkol. Aby na konci své hrdinské pouti dosáhl 30 bodů hrdinství, musí hrdina dříve či později vstoupit do nebezpečných dobrodružství, ideálně na 9. úrovni.

NEBEZPEČNÁ dobrodružství jsou označena červenou barvou. Představují opravdovou výzvu pro všechny hrdiny, ale odměny v nich jsou vůbec ty nejlepší. Lze v nich získat ty nejmocnější artefakty, kouzelné zbraně všech druhů a také nejvíce hrdinství (3-5). „Červené“ jeskyně jsou však plné nástrah a vyžadují nesmírné úsilí a hrdinské oběti.

KONCOVÁ dobrodružství uzavírají hrdinskou pouť. Jakmile dosáhne hrdina 30 bodů hrdinství, může vstoupit do tří závěrečných dobrodružství, během nichž si sáhne až na dno svých možností. Bude moci zasáhnout do věčného boje dobra se zlem a utká se se samotným Pánem Temnot.

Doporučení

Nyní stručně shrneme základní doporučení při výběru dobrodružství:

 • Hrdinskou pouť začni úvodním dobrodružstvím.
 • Po úvodním dobrodružství je čas na 3-4 lehká dobrodružství. Čím dříve přejdeš na standardní dobrodružství, tím lépe, ale tví hrdinové musí být připraveni. To poznáš podle toho, že se cítíš v jeskyni bezpečněji (silněji).
 • Pokud splníš hlavní úkol v dobrodružství „vlevo“, vyplatí se dojít si pro odměnu do dobrodružství „vpravo“, ale počítej také se zvýšenou mírou nebezpečí.
 • Jakmile tví hrdinové dosáhnout 9. úrovně, měli by využít svých sil v nebezpečných dobrodružstvích.
 • V deníku hrdiny si spočítej, kolik hrdinství ještě potřebuje, a zařiď se tak, aby po 15 dobrodružství měl 30 bodů.

Alternativy

Pro zkušenější hráče existují i další možnosti, podle čeho si dobrodružství vybírat.

První z nich je volit si taková dobrodružství, která vyhovují skupince. Například pro paladina může být výhodné podstupovat jen ty příběhy, kde se utká se zlem, protože má proti němu významné bonusy. Hraničář naopak uvítá příběhy v otevřené krajině, kde může čelit zvířatům a jim podobným příšerám. Postavy s nízkou inteligencí budou nejspíš špatně luštit záhady a objevovat tajné dveře ve spletitých labyrintech atd. Tímto způsobem lze vybrat pro hrdiny jen ta dobrodružství, ve kterých plně využijí své schopnosti. Nicméně takový přístup vyžaduje zkušenost s hrou a také dobrou znalost jednotlivých dobrodružství.

Druhou možností je soustředit se na příběh. Všechna dobrodružství se dají rozdělit do 4 hlavních oblastí a jsou navzájem propojena. Na úvodní obrazovce dobrodružství je vždy uvedeno, v jakém státě se odehrává. Podle toho je možné procházet jen zápletky ze stejné oblasti. Každá ze 4 oblastí je charakteristická určitým typem zápletek a je zajímavá sama o sobě:

 • Oblast LOMEGARDU a IRILU obsahuje mnoho velmi starých ruin. Dávné svatyně a chrámy jsou doprovázeny tématem dobyvačných Asgalunců. Asgalun si nedávno podrobil oba státy a nastolil v nich okupační vládu.
 • Oblast KALIANU a CHALONU je rozsáhlá a nabízí různorodá dobrodružství. Zatímco Chalon je zaostalý a divoký, Kalian je rytířský stát s rozvinutou kulturou a magickými znalostmi.
 • Oblast NORIDORU a REONU je nebezpečná a pochmurná. Noridor je domovem upíří větve a v horách se probouzejí nemrtví. Na Reon útočí skřeti a na magická místa pronikají démonické síly.
 • Oblast ALERTU a DUHILONU je místem rozličných prastarých kultů. Bytosti z věků před Potopou a ještě starší jsou uctívány jako bohové. Některá skrytá místa se stala sídlem temných mágů a upířích primogenů.

Další možností je jednoduše si vybírat takové příběhy, které se ti líbí! Pročti si úvodní prezentace k jednotlivým dobrodružstvím a rozhodni se podle toho, která zápletka tě zaujala. Možná se ti nepodaří uspět, ale můžeš zkusit prožívat příběh jako při hře na hrdiny. Pokud tě dobrodružství zaujme, můžeš se do něj vrátit později s jinou skupinkou a zkusit jej řešit jiným způsobem...

Vyprávěj příběh svých hrdinů a dobře se u toho bav!

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).