Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Magie

18.10., 2019

Magie ve světě Mortalionu aneb Vyprávění o historii kouzelníků. V tomto článku se dozvíte, proč je magie tak vzácná a proč musí současní kouzelníci své schopnosti skrývat.

Počátky

Původ kouzelníků je neznámý, ale jako první mytický kouzelník bývá uváděn AR-THOTH, který žil ještě ve věku starých bohů přibližně 5 000 let před Potopou. Zdá se, že kouzelníci ve starých dobách byli velmi ctěni a pohybovali se na špičce tehdejší společnosti coby vládcové a znalci největších tajemství života. Za starých časů tryskala čirá magie na mnoha místech přímo ze země a svět se jejím vlivem prudce měnil. Vlivní kouzelníci dokázali s pomocí těchto pramenů magenergie konat velké zázraky. Znalost magie však byla velmi exkluzivní a každý mistr objevoval její tajemství sám, aniž by je předával dále svým žákům. Již tehdy však jednotlivé individuální styly magie dostávaly zabarvení, jaké je známé dnes, a existovalo všech pět způsobů používání magie:

  • RITUÁLY
  • EVOKACE
  • RUNY
  • ZAKLÍNADLA
  • MEDITACE

Zlatý věk

Po Armageddonu se znalosti magických sil prohlubovaly. Původní mysticismus kouzelníků starých dob nahradilo precizní zkoumání a efektivní využívání velmi specializovaných druhů magie jednotlivými školami soustředěnými kolem velkých mistrů. Nastal zlatý věk magie. Postupně byly postaveny dvě mocné citadely: DÉMONICKÁ CITADELA a CITADELA ŽIVLŮ, které svým vládcům propůjčovaly téměř božské schopnosti. Mezi kouzelníky panuje mínění, že to bylo právě zneužití těchto mocných věží, které vedlo k destabilizaci světa a ke strašlivé pohromě nazývané Potopa. Ve skutečnosti došlo k zpřetrhání magických proudů, čímž ze světa začala mizet čirá magenergie.

Po Potopě

Po Potopě došlo k prudkému oslabení magické energie ve světě a její ubývání pokračuje v menším rozsahu dodnes. Zejména fialový druh magie téměř vymizel a přesunul se do pověstí o dávných supermocných kouzelnících starých dob. Většina kouzelníků se semkla kolem proslulých kouzelnických akademií, které se oproti dřívější době velkých mistrů staly oporou tradice. Postupně se začala profilovat zaměření jednotlivých škol na různé magické specializace. Pověst akademií a kouzelnických kruhů organizovaných kolem nich se stala důležitější než jedinec. To však neznamená, že by se mezi kouzelníky neobjevovaly výjimečné osobnosti. Nicméně kvůli zeslabení magické energie je v současném věku stále důležitější spojovat své síly, a moc akademií tudíž nesmírně vzrostla.

Černá a bílá magie

Zvláštní vývoj prodělala bílá a černá magie. Černá magie se ve starých dobách zaměřovala především na krvavé rituály spojené s utrpením, prokletá zaklínadla a nekromancii. Po příchodu Temného pána, zvaného také MORGOROTH, se neobyčejně rozvinula zejména démonologie a nejhlubší varianta černé magie, magie čiré hrůzy. Na tento vývoj reagovala bílá magie zejména rozvinutím ochranných rituálů a andělské magie. Po pádu Morgorotha byla černá magie na většině akademií zakázána a v současné době její použití stíhá Inkvizice s podporou bílých mágů.

Současnost

Postavení kouzelníků ve společnosti se také hodně změnilo. Již před Potopou došlo k značnému vydělení lidí ovládajících magické síly z okolní společnosti. Mnozí jim záviděli jejich moc a báli se jich. Po Potopě se kouzelníci ještě více uzavřeli za zdmi svých akademií. Tam mohli uchovat vzácnou magickou tradici jakžtakž neporušenou, zatímco ve vnějším světě téměř vymizely magické zázraky, mytické bytosti, kouzelné artefakty apod. Kouzelníci vycítili, že jim doba není nakloněna, a řada z nich dokonce odmítá používat své schopnosti, protože cítí tisíciletou vinu a uvědomují si zrádnost síly, kterou umí ovládat. Současný kouzelník pracuje s magií velmi opatrně a snaží se, aby na sebe zbytečně neupozorňoval. Lidé si kouzelníků začali vážit pro jejich moudrost a znalosti, nicméně při sebemenším použití magických sil se v nich probouzí dávný strach a nedůvěra. Magické zázraky, tak příznačné pro staré doby, prostě již nejsou v módě a příliš připomínají starý svět, s jehož obtížným dědictvím se stále musejí všichni vyrovnávat. Aby měli kouzelníci klid a nebyli stíhání za svou odlišnost, rozhodli se pro střídmost a utajení.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).