Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Zaklínač

19.05., 2021

Zabiják příšer, bojovník i kouzelník v jednom. Pomocí kouzel dokáže dočasně získat obrovskou sílu.

CHARAKTERISTIKY

 • Může používat maximálně střední zbraně a koženou zbroj. Nesmí používat pavézu.
 • Získá 1-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Na slabé úrovni si vybírá 1 kouzlo nebo schopnost, na silné úrovni 2 kouzla nebo schopnost.
 • Zaklínač ovládá od 1. úrovně 2 kouzla, které si vybere ze seznamu kouzel. Množství magenergie se zvyšuje s každou úrovní v závislosti na jeho umění magie.
 • Od 1. úrovně také ovládá dvě obranná kouzla: Ochranné znamení a Ochranná aura.
 • Článek Povolání Článek Zaklínači

Ochranné znamení (10M)

+10 obrana zaklínače. Vyžaduje jen 1 pohyb a 10 magů a trvá 10 - 20 kol. Jde o základní ochranné kouzlo zaklínače, které nelze dále vylepšit ani seslat na jiné postavy.

 • +10 obrana

Ochranná aura (10M)

+10 zbroj zaklínače. Lze kombinovat s ochranným znamením, ale je náročnější na vykouzlení. Vyžaduje 3 pohyby a 10 magů a trvá 10 - 20 kol. Nelze dále vylepšit ani seslat na jiné postavy.

 • +10 zbroj

KOUZLA

Všechna kouzla zaklínače a kouzelníka vyžadují k seslání 3 pohyby. Jinými slovy v jednom tahu může zaklínač nebo kouzelník buď seslat kouzlo, nebo dělat něco jiného. Tím se liší například od paladina, který k modlitbě potřebuje jen 1 pohyb.

 • Některá kouzla lze sesílat ve třech STUPNÍCH intenzity, ale sesílatel se musí naučit postupně každý stupeň zvlášť. Kouzla vyššího stupně jsou silnější a zároveň z hlediska spotřeby magenergie výhodnější.
 • Zaklínač i kouzelník mohou některá svá kouzla POSILOVAT. Posílení kouzla sníží cenu jeho seslání o 7 magů. Posilování kouzel je možné při přestupu na úroveň a rovná se naučení nového kouzla. Některá kouzla lze posílit jen jednou, jiná obvykle dvakrát.

Magický štít I, II (50M, 100M)

+20, +40 zbroj podle stupně kouzla. Vyžaduje 3 pohyby a 50 nebo 100 magů a trvá 10 - 20 kol. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. I. stupeň lze 1x posílit, II. stupeň 2x.

 • +20, +40 zbroj

Ohnivá koule I, II (40M, 70M)

Ubere podle stupně kouzla 10-60, 20-120 životů nepříteli v dohledu. Vyžaduje 3 pohyby a 40 nebo 70 magů. Dosah ohnivé koule je do dohledu sesílatele. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Každý ze stupňů kouzla lze 2x posílit.

 • zranění příšery 10-60, 20-120

Bílá střela I, II (40M, 70M)

Ubere podle stupně kouzla 20-70, 30-130 životů nepříteli v dohledu. Účinkuje pouze na bytosti zla - na nemrtvé, neviděné, démony a emanace Pána temnot. Vyžaduje 3 pohyby a 40 nebo 70 magů. Dosah bílé střely je do dohledu sesílatele. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Každý ze stupňů kouzla lze 2x posílit.

 • zranění příšery zla 20-70, 30-130

Hyperprostor I (30M)

Sesílatel se přenese na jiné volné políčko do vzdálenosti 4. Lze se takto dostat i na místa, která nejsou vidět, například za magicky zamčené dveře. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů. Lze 2x posílit.

 • přesun sesílatele o 4 pole

Obří síla (70M)

Postava získá načas sílu 100. Obří sílu je možné také využít k vyrážení dveří. Vyžaduje 3 pohyby a 70 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

 • síla hrdiny = 100

Rychlost (50M)

Postava získá načas dvojnásobný pohyb a dva útoky za kolo. Znásobení útoků nelze kombinovat s jinými schopnostmi (např. Vířivý útok, Útok s otočkou). Dvojnásobný útok musí být veden na jeden cíl. Výjimkou je útok vrhem, při kterém hrdina vrhne původní zbraň a pak má možnost vyzbrojit se druhou a tou opět zaútočit. Při střelbě těžkou kuší proběhne jen jeden útok a kuše se automaticky nabije. Vyžaduje 3 pohyby a 50 magů a trvá jen 4 - 6 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti.

 • dvojnásobné body pohybu
 • 2 útoky za kolo

Najdi tajné dveře (40M)

Odhalí všechny tajné dveře a objekty v dohledu sesílatele. Vyžaduje 3 pohyby a 40 magů. Lze 2x posílit.

 • odhalení všech skrytých objektů v dohledu

Světlo (30M)

Postava září magickým světlem a v boji s příšerami zla má bonus +10 k útoku i k obraně. Příšery zla jsou nemrtví, nevidění, démoni a emanace Pána temnot. Navíc kouzlo účinkuje i na bytosti, které se bojí světla, např. na skřety. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti.

 • +10 útok při boji se zlem
 • +10 obrana při boji se zlem

Vodní dech (20M)

Postava může bez rizika procházet vodou, jako by ovládala schopnost Plavání. Vyžaduje 3 pohyby a 20 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

 • dočasně schopnost Plavání

Plamenná čepel (50M)

Čepel zbraně kolem sebe šlehá plameny, které při zásahu zraňují navíc za 10-40 životů. Vyžaduje 3 pohyby a 50 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

 • +(10-40) zásah

Ohnivý štít (20M)

Postava získá imunitu proti ohni. Vyžaduje 3 pohyby a 20 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

 • imunita proti ohni

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Obvazy

Vyléčí 10 životů zaklínačovi. Vyžaduje 4 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10 životů zaklínačovi

Imunita proti jedům

Bonus k odolnosti při přemáhání jedu (+20 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +20 odolnost při přemáhání jedu

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

Šestý smysl

Bonus na varování před skrytým nebezpečím pomocí umění magie (+10 za každý stupeň schopnosti). Skryté nebezpečí může být neodhalená past v dohledu nebo příšera až do 6 políček, která není vidět. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 umění magie při hodu na šestý smysl

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Vlčí amulet

Zaklínač získá vlčí amulet, který zvýší jeho magenergii o 30. Účinek je automatický a projeví se na začátku dobrodružství. Lze vybrat jen jednou.

 • +30 magenergie

Otrávená zbraň

+10 zásah při boji s nemagickými tvory (zvířata, lidem podobní tvorové). Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +10 zásah proti nemagickým tvorům

Stříbřitá čepel

+10 útok díky očarování čepele a aplikování stříbřenky. Účinek je automatický a funguje na všechny tvory. Nelze více posílit.

 • +10 útok

Útok s otočkou

+10 útok v kontaktním boji, ale kolem zaklínače nesmí být žádné další postavy kromě cíle útoku. Provedení útoku s otočkou tedy vyžaduje prostor bez okolních postav - jen zaklínač a jeho cíl. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +10 útok v kontaktním boji

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Předpoklad pro Šerm s mečem. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).