Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Zaklínač

10.11., 2023

Zabiják příšer, bojovník i kouzelník v jednom. Pomocí kouzel a spojením s příšerami dokáže dočasně získat obrovskou sílu.

CHARAKTERISTIKY

 • Může používat maximálně střední zbraně a koženou zbroj. Nesmí používat pavézu.
 • Získá 1-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Na slabé úrovni si vybírá 2 kouzla nebo schopnost, na silné úrovni 3 kouzla nebo schopnost.
 • Zaklínač ovládá od 1. úrovně 3 kouzla, které si vybere ze seznamu kouzel. Množství magenergie se zvyšuje s každou úrovní v závislosti na jeho umění magie.
 • Od 1. úrovně také ovládá schopnost podle své specializace.
 • Článek Povolání Článek Skupinové role

SPECIALIZACE

Zaklínač směru SIDH-SEN se zaměřuje na vyzrálé bojové techniky. Vyniká v obraně, kterou dále maximalizuje pomocí jednoduchých kouzel.

 • +5 obratnost
 • schopnost Sidh-sen

Zaklínač směru MEN-SEN využívá účinky různých drog a soustředí se na duchovní přípravu. Prudkými útoky nabývá postupně sílu a získává převahu.

 • +5 síla
 • schopnost Men-sen

Zaklínač směru HIR-SEN se vyznačuje silnou kombinací bojových technik a útočné i obranné formy magie. Spoléhá především na svou magickou sílu.

 • +5 umění magie
 • schopnost Hir-sen

Zaklínač má tedy na výběr ze tří specializací, které ho předurčují buď k roli ochránce skupinky, předního útočníka, nebo sesílatele. Více informací o jednotlivých druzích zaklínačů a jejich působení ve světě Mortalionu naleznete v článku.

KOUZLA

Všechna kouzla zaklínače a kouzelníka vyžadují k seslání 3 pohyby. Jinými slovy v jednom tahu může zaklínač nebo kouzelník buď seslat kouzlo, nebo dělat něco jiného. Tím se liší například od paladina, který k modlitbě potřebuje jen 1 pohyb.

 • Některá kouzla lze sesílat ve třech STUPNÍCH intenzity, ale sesílatel se musí naučit postupně každý stupeň zvlášť. Kouzla vyššího stupně jsou silnější.
 • Zaklínač i kouzelník mohou některá svá kouzla POSILOVAT. Posílení kouzla sníží cenu jeho seslání o 14%, nejméně však o 7 magů. Posilování kouzel je možné při přestupu na úroveň a rovná se naučení nového kouzla. Některá kouzla lze posílit jen jednou, jiná vícekrát.

Útočné znamení (16M)

+10 útok zaklínače. Vyžaduje 1 pohyb a 16 magů a trvá 10 - 20 kol. Jde o základní útočné kouzlo zaklínače, které nelze seslat na jiné postavy. Lze jednou posílit.

 • +10 útok

Ochranné znamení (20M)

+10 obrana zaklínače. Vyžaduje jen 1 pohyb a 20 magů a trvá 10 - 20 kol. Jde o základní ochranné kouzlo zaklínače, které nelze seslat na jiné postavy. Lze jednou posílit.

 • +10 obrana

Ochranná aura (16M)

+10 zbroj zaklínače. Lze kombinovat s ochranným znamením, ale je náročnější na vykouzlení. Vyžaduje 3 pohyby a 16 magů a trvá 10 - 20 kol. Nelze seslat na jiné postavy. Lze jednou posílit.

 • +10 zbroj

Ochranný štít I, II (50M, 100M)

+20, +40 zbroj podle stupně kouzla. Vyžaduje 3 pohyby a 50 nebo 100 magů a trvá 10 - 20 kol. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. I. stupeň lze 1x posílit, II. stupeň 2x.

 • +20, +40 zbroj

Plamenná koule I, II (40M, 80M)

Ubere podle stupně kouzla 10-60, 20-120 životů nepříteli v dohledu. Vyžaduje 3 pohyby a 40 nebo 80 magů. Dosah ohnivé koule je do dohledu sesílatele. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Každý ze stupňů kouzla lze 2x posílit.

 • zranění příšery 10-60, 20-120

Světelná střela I, II (40M, 80M)

Ubere podle stupně kouzla 20-70, 30-130 životů nepříteli v dohledu. Účinkuje pouze na bytosti zla - na nemrtvé, neviděné, démony a emanace Pána temnot. Vyžaduje 3 pohyby a 40 nebo 80 magů. Dosah bílé střely je do dohledu sesílatele. Nejdříve je nutné naučit se nižší stupeň kouzla. Každý ze stupňů kouzla lze 2x posílit.

 • zranění příšery zla 20-70, 30-130

Skok hyperprostorem (30M)

Sesílatel se přenese na jiné volné políčko do vzdálenosti 4. Lze se takto dostat i na místa, která nejsou vidět, například za magicky zamčené dveře. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů. Lze 2x posílit.

 • přesun sesílatele o 4 pole

Síla obra (100M)

Postava získá načas sílu 50. Obří sílu je možné také využít k vyrážení dveří. Vyžaduje 3 pohyby a 100 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 2x posílit.

 • síla hrdiny = 50

Zrychlení (70M)

Postava získá načas dvojnásobný pohyb a dva útoky za kolo. Znásobení útoků lze kombinovat pouze s bojem se dvěma zbraněmi, a získat tak až 3 útoky za kolo. Dvojnásobný útok musí být veden na jeden cíl. Výjimkou je útok vrhem, při kterém hrdina vrhne původní zbraň a pak má možnost vyzbrojit se druhou a tou opět zaútočit. Při střelbě těžkou kuší proběhne jen jeden útok a kuše se automaticky nabije. Vyžaduje 3 pohyby a 70 magů a trvá jen 4 - 6 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

 • dvojnásobné body pohybu
 • 2 útoky za kolo

Odhal skryté (40M)

Odhalí všechny tajné dveře a objekty v dohledu sesílatele. Vyžaduje 3 pohyby a 40 magů. Lze 2x posílit.

 • odhalení všech skrytých objektů v dohledu

Zdroj světla (30M)

Postava září magickým světlem a v boji s příšerami zla má bonus +10 k útoku i k obraně. Příšery zla jsou nemrtví, nevidění, démoni a emanace Pána temnot. Navíc kouzlo účinkuje i na bytosti, které se bojí světla, např. na skřety. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti.

 • +10 útok při boji se zlem
 • +10 obrana při boji se zlem

Dech pod vodou (20M)

Postava může bez rizika procházet vodou, jako by ovládala schopnost Plavání. Vyžaduje 3 pohyby a 20 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

Plamenná zbraň (50M)

Čepel zbraně kolem sebe šlehá plameny, které při zásahu zraňují navíc za 10-40 životů. Vyžaduje 3 pohyby a 50 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 2x posílit.

 • +(10-40) zásah

Ochrana před ohněm (20M)

Postava získá imunitu proti ohni. Vyžaduje 3 pohyby a 20 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat i na jiné postavy v dotekové vzdálenosti. Lze 1x posílit.

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Spojení s běsem

Zaklínač se přiblíží duchu bahenního běsa a získá +5 zásah v kontaktním boji za každý stupeň schopnosti. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 iniciativu. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 60/120 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 zásah v kontaktním boji
 • -10 iniciativa
 • -60 magenergie (dočasně)

Spojení s drakem

Zaklínač se přiblíží duchu draka a získá +5 zbroj za každý stupeň schopnosti. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 pohyblivost při ústupu z boje. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 60/120 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 zbroj
 • -10 ústup z boje
 • -60 magenergie (dočasně)

Spojení s hejkalem

Zaklínač se přiblíží duchu hejkala a získá +10 obranu za každý stupeň schopnosti. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 zbroj. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 60/120 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 obrana
 • -10 zbroj
 • -60 magenergie (dočasně)

Spojení s lykantropem

Zaklínač se přiblíží duchu lykantropa a získá +5 útok v kontaktním boji za každý stupeň schopnosti. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 iniciativu. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 120/240 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 útok v kontaktním boji
 • -10 iniciativa
 • -120 magenergie (dočasně)

Spojení s upírem

Zaklínač se přiblíží duchu upíra a vyléčí si 1 život za každý stupeň schopnosti při kritickém zásahu. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 útok i obranu proti zlu. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 120/240 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +1 život při kritickém zásahu
 • -10 útok proti zlu
 • -10 obrana proti zlu
 • -120 magenergie (dočasně)

Spojení s medúzou

Zaklínač se přiblíží duchu medúzy a obnoví si 1 mag za každý stupeň schopnosti při kritickém zásahu. Zároveň však částečně ztrácí svou lidskost a za každý stupeň má -10 iniciativu. Aktivace vyžaduje 3 pohyby a 120/240 magů (podle stupně), které se po ukončení spojení obnoví. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Zaklínač může mít libovolný počet spojení ve stejnou chvíli. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +1 mag při kritickém zásahu
 • -10 iniciativa
 • -120 magenergie (dočasně)

První úder

Zaklínač se přichystá ke střetu. V prvním kolem se schopnost neprojeví, ale v následujícím kolem získá +5 útok a +10 iniciativu za každý stupeň schopnosti. Aktivace vyžaduje 3 pohyby. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 útok ve druhém kole
 • +10 iniciativa ve druhém kole

Bojový tanec

+5 iniciativa a +10 bonus k ústupu z boje, pokud hrdina drží kontaktní zbraň. Tím zvyšuje šanci a dřívější tah a útok a zároveň umožňuje prosmýknout se kolem nepřátel bez ztráty pohybu. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 iniciativa s kontaktní zbraní
 • +10 ústup z boje s kontaktní zbraní

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Obvazy

Vyléčí 15 životů zaklínačovi. Vyžaduje 3 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +15 životů zaklínačovi

Imunita proti jedům

Bonus k odolnosti při přemáhání jedu (+20 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +20 odolnost při přemáhání jedu

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

Šestý smysl

Bonus na varování před skrytým nebezpečím pomocí umění magie (+20 za každý stupeň schopnosti). Skryté nebezpečí může být neodhalená past v dohledu nebo příšera až do 6 políček, která není vidět. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +20 umění magie při hodu na šestý smysl

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Sidh-sen

Po zabití příšery aktivuje zaklínač na 6 - 11 kol Bestiální obranu, která mu propůjčuje +10 obranu za každý stupeň schopnosti Sidh-sen. Účinek je automatický, ale efekt se nekumuluje zabitím další příšery. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 obrana na 6 - 11 kol po zabití příšery

Men-sen

Po zabití příšery aktivuje zaklínač na 6 - 11 kol Bestiální útok, který mu propůjčuje +10 útok za každý stupeň schopnosti Men-sen. Účinek je automatický, ale efekt se nekumuluje zabitím další příšery. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 útok na 6 - 11 kol po zabití příšery

Hir-sen

Po zabití příšery si zaklínač obnoví 5 magů za každý stupeň schopnosti. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 magenergie po zabití příšery

Vlčí amulet

Zaklínač získá vlčí amulet, který zvýší jeho magenergii o 60 za každý stupeň schopnosti (tedy až o 120). Účinek je automatický a projeví se na začátku dobrodružství. Lze vybrat dvakrát.

 • +60/+120 magenergie

Otrávená zbraň

+10 zásah při boji s nemagickými tvory (zvířata, lidem podobní tvorové). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 zásah proti nemagickým tvorům

Stříbřitá čepel

+10 útok díky očarování čepele a aplikování stříbřenky. Účinek je automatický a funguje na všechny tvory. Nelze více posílit.

 • +10 útok

Útok s otočkou

+10 útok v kontaktním boji, ale kolem zaklínače nesmí být žádné další postavy kromě cíle útoku. Provedení útoku s otočkou tedy vyžaduje prostor bez okolních postav - jen zaklínač a jeho cíl. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 útok v kontaktním boji

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +30.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Boj se dvěma zbraněmi

Umožňuje vyzbrojit lehkou nebo střední zbraň do levé ruky. Sekundární zbraň v levé ruce přidává obranu podle své kategorie: +5 střední zbraň, +10 lehká zbraň (obojí se zvyšuje podle stupně schopnosti). Při vyhrané iniciativě získá hrdina útok navíc sekundární zbraní. Útok sekundární zbraní má postih -10 k zásahu a postih k útoku podle stupně schopnosti: na I. stupni -40 útok, na II. stupni -20 útok. Do levé ruky nelze vyzbrojit těžké zbraně a kopí. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana se středními zbraněmi v levé ruce
 • +10 obrana s lehkými zbraněmi v levé ruce
 • Redukovaný útok sekundární zbraní při vyhrané iniciativě
 • -40 (resp. -20) útok sekundární zbraní
 • -10 zásah sekundární zbraní

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).