Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Rozhovor o Druhém chrámu Horutha

07.10., 2019

Ukrytý chrám boha Horutha se stane dějištěm prudkého střetnutí mezi noridorskými vojáky bránícími prince Edmunda a nelítostnými bandity. Pozadí příběhu poodhalí hráč ARDA, který se vydal se svou družinou malého prince zachránit.

1. Hlavním úkolem v dobrodružství je ochránit malého prince Edmunda, dědice noridorského trůnu. V jakém vztahu jsi k princovi byl a jaký byl samotný princ?

Můj přítel, noridorský rytíř Briand, byl zabit upírem a stal se z něj prokletý duch. V současné době vládnou v Noridoru barbaři v čele s Loghornem, a dokud neusedne na noridorský trůn legitimní panovník, nenajde Briandův duch pokoje. Proto jsem se vydal hledat posledního žijícího potomka noridorské královské krve, prince Edmunda, syna posledního krále Noridoru Edrola III., který byl zabit barbary v bitvě.

Poté, co jsme Edmunda zachránili před bandity, cestoval s námi. Ochraňoval jsem ho a s Malířem se o něj staral, neboť všichni z jeho doprovodu, všichni známí, byli mrtvi. Princ byl ještě dítě, jeho mladší sestra zemřela při útěku, podlehla nemoci. Edmunda trápily výčitky, nemohl při úplňku spát.

2. Jaké byly další osudy prince?

Edmund s námi chvíli cestoval, z Noridoru přes Mardon do Alertu. Zde jsme vyhledali jeho známé v panství šlechtice Redmonda, kde jsme se s ním rozloučili a doufali, že zde bude v bezpečí. A stále jsme měli slabou naději, že někdy v budoucnu bude nějaká možnost, jak mu pomoci získat zpět noridorský trůn, a tím zachránit Briandovu duši.

3. Po princových stopách se vydávají bandité. Co s ním chtěli provést a proč tak jednali?

Bandité, které vedl Lochar, byli najati, aby prince dopadli. Zabitím nebo zajetím posledního následníka noridorského trůnu by barbaři zpečetili svou vládu nad Noridorem. Jejich vláda by se stala legitimní.

4. V úvodní prezentaci dobrodružství se zmiňuje tažení barbarů na západ proti královstvím Noridoru a Mardonu. Tvá postava toto tažení prožila na vlastní kůži. Co stálo za jejich vítězstvím?

To je hodně složitá otázka. Asi v první řadě to bylo podcenění síly barbařího útoku a hlavně geniality jejich vůdce Loghorna. Velkou roli hrálo také to, že s barbary přišel z bažin i Druhý Princ Temnot Zothan. V bitvě u Drikolu se také objevil na straně barbarů jeden z prvních úpírů - Aderain.

Noridor a Mardon byly vždy nárazníky před barbařími útoky. Síla těchto států je omezená, ale dál za jejich hranicemi se rozléhá rytířský stát Alert. Ten by nikdy nepřipustil přítomnost barbarů na západě. Bohužel pomoc z jeho strany nepřišla. Zothan využil své moci a donutil krále Alertu, mladého a slabého Frederica III., aby do bojů nezasahoval a uznal vítězství barbarů a jejich vládu nad Noridorem a Mardonem.

5. Ard bojoval i v bitvě u Drikolu. Mohl bys přiblížit její průběh?

V bitvě u Drikolu byla poražena hlavní část noridorských rytířů, hlavní část jízdní armády. Barbaři připravili léčku a při útoku se jízda propadla do nastražených pastí. Byli jsme poraženi a zbytky armády se stáhly do nedaleké osady. Barbaři však na ni v noci zaútočili a porazili nebo rozprášili zbytek noridorských sil. Král Edrol III. byl zajat.

V noci se na nebi objevila nová hvězda...

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).