Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Zvěd

13.01., 2024

Obratný a zákeřný bojovník, skvělý střelec a vrhač zbraní. Vynikající průzkumník, který odemkne zamčené dveře a odstraní nebezpečné pasti.

CHARAKTERISTIKY

 • Může používat maximálně střední zbraně a koženou zbroj. Nesmí používat pavézu.
 • Získá 1-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Od 1. úrovně ovládá schopnost Odhal past a Odstraň past.
 • Článek Povolání Článek Skupinové role

SPECIALIZACE

ZBOJNÍK může být obratný bojovník v přední linii nebo rychlý střelec s ochromujícími šípy. Ve vrhu zbraní je nepřekonatelný.

 • +5 obratnost

ASASÍN je zabiják preferující boj zblízka. Útočí ze zálohy, ideálně dvěma otrávenými zbraněmi.

 • +5 síla

LUPIČ je neohrožený průzkumník, který se dokáže proplížit přímo mezi nepřáteli a tvrdě udeřit, je-li to třeba.

 • +5 postřeh
 • schopnost Útok ze zálohy

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Odhal past

Bonus při odhalování pastí (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický během průzkumu. Lze neomezeně posilovat. Na začátku má zvěd tuto schopnost na stupni 1.

 • +10 postřeh při hledání pastí

Odstraň past

Zvěd se může pokusit odstranit objevenou past. Provedení vyžaduje 4 pohyby. Zvěd má tolik pokusů na celé dobrodružství, kolik je jeho úroveň. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Šance na odstranění pasti závisí na obratnosti (OBR + 20). Například zvěd s obratností 20 má 40% šanci na úspěch. Za úspěšné zneškodnění pasti získá zvěd zkušenost. Tuto schopnost má každý zvěd automaticky od 1. úrovně.

 • Zneškodnění objevené pasti

Odemkni zámek

Zvěd se může pokusit odemknout nemagický zámek na dveřích nebo na truhle. Provedení vyžaduje 4 pohyby. Zvěd má tolik pokusů na celé dobrodružství, kolik je jeho úroveň. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Šance na otevření objektu závisí na obratnosti (OBR + 20). Například zvěd s obratností 20 má 40% šanci na úspěch. Za úspěšné odemknutí zámku získá zvěd zkušenost.

 • Odemknutí nemagického zámku

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat (oproti ostatním povoláním).

 • +10 obratnost při reakci na past

Zlepšené smysly

Zvýší postřeh zvěda o 5. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 postřeh

Šestý smysl

Bonus na varování před skrytým nebezpečím pomocí umění magie (+20 za každý stupeň schopnosti). Skryté nebezpečí může být neodhalená past v dohledu nebo příšera až do 6 políček, která není vidět. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +20 umění magie při hodu na šestý smysl

Schování se do stínu

Zvěd se schová do stínu a příšery se chovají, jako by byl neviditelný. Aby se zvěd mohl pokusit schovat se do stínu, nesmí být vedle něj žádný nepřítel! Provedení vyžaduje 4 pohyby. Šance na úspěch závisí na jeho obratnosti a úrovni = 50 + OBR + (2 * ÚR). Například zvěd s obratností 20 na 2. úrovni má šanci 74%. Pokud zvěd uspěje, schování do stínu trvá, dokud se nepohne nebo nezaútočí - pak automaticky končí. Při útoku ze stínu má zvěd bonus +30 k útoku a +30 k iniciativě.

 • Neviditelnost bez možnosti pohybu
 • +30 útok z neviditelnosti
 • +30 iniciativa

Tichý pohyb

Zvěd se pohybuje velmi tiše a nenápadně a je pro příšery prakticky neviditelný. Lze aktivovat pouze, pokud kolem zvěda nejsou žádné příšery, a provedení vyžaduje 2 pohyby. Šance na úspěch = 50 + OBR + (2 * ÚR). Například zvěd s obratností 20 na 2. úrovni má šanci 74%. Po aktivaci trvá Tichý pohyb neomezeně, dokud jsou splněny jeho podmínky. Hrdina má snížený pohyb -2, na druhém stupni schopnosti jen -1. Jakmile se ocitne v sousedství příšery nebo zaútočí, Tichý pohyb se automaticky zruší. To se může stát jak během pohybu hrdiny, tak během pohybu příšer. Stav neviditelnosti lze zrušit také znovuzvolením schopnosti za 2 pohyby. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • Neviditelnost za pohybu, ale ne v blízkosti nepřátel
 • -2/-1 pohyb podle stupně schopnosti

Rychlá střelba

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa se střelnou zbraní

Uspořádaný toulec

Přidává bonus k iniciativě (+5 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Navíc zvýší limit střel v toulci +10 za každý stupeň. Hrdina může mít standardně jen 20 střel v toulci. S uspořádaným toulcem na 1. stupni tedy bude moci mít až 30 střel. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 iniciativa se střelnou zbraní
 • +10 limit střel v toulci

Útěk z boje

Zvyšuje šanci na ústup od příšery (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 pohyblivost při ústupu

Vrh

Zvyšuje útok při vrhu (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +50.

 • +10 útok při vrhání zbraně (hvězdice, dýka, kopí)

Obvazy

Vyléčí 15 životů zvědovi. Vyžaduje 3 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +15 životů zvědovi

Bojový tanec

+5 iniciativa a +10 bonus k ústupu z boje, pokud hrdina drží kontaktní zbraň. Tím zvyšuje šanci a dřívější tah a útok a zároveň umožňuje prosmýknout se kolem nepřátel bez ztráty pohybu. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 iniciativa s kontaktní zbraní
 • +10 ústup z boje s kontaktní zbraní

Ochromující jed

Při úspěšném zásahu má zvěd 20/40/60% šanci na ochromení nepřítele (podle stupně schopnosti). Ochromený nepřítel ztrácí v tomtéž kole schopnost útočit a pohybovat se. Zvěd musí ideálně útočit na nepřítele, který ještě netáhl (má nižší iniciativu), aby se efekt ochromení projevil. Účinkuje pouze proti nemagickým tvorům. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • 20/40/60% šance na ochromení nepřítele po zásahu

Zápalná bomba

Zvěd je vybaven na každé dobrodružství několika zápalnými bombami (počet = 2 x stupeň schopnosti). Ty lze hodit na jakékoli volné pole v dohledu. Po dopadu vytvoří plameny, které zraní každého při vstupu na pole za 10-60 životů. Plameny hoří 11-20 kol. Hození bomby vyžaduje 2 pohyby a zruší případný efekt neviditelnosti. Lze posílit max. na stupeň 3.

Zrádný útok

Zvěd chvíli vyčkává, aby mohl prudce zaútočit ve druhém kole a získat bonus +10 k útoku (za každý stupeň schopnosti). Schopnost tedy účinkuje až v následujícím kole po aktivaci. Vyžaduje 3 pohyby. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10/20/30 útok ve 2. kole

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Útok ze zálohy

Zvěd získá bonus +10 k útoku (za každý stupeň schopnosti), pokud v přímé linii za příšerou stojí spojenec (hrdina nebo cizí postava ovládaná počítačem). Platí jak pro boj zblízka, tak střelecký či vrhací útok. Účinek je automatický, pokud je zvěd v platném postavení. Lze posílit max. na +30. Specializace Lupič ovládá tuto schopnost od 1. úrovně.

 • +10/20/30 útok, pokud je v přímé linii za příšerou spojenec

Cílená střela

Zvýší zásah při střelbě nebo vrhání (+10 za každý stupeň schopnosti), ale zároveň sníží iniciativu (-10 za každý stupeň), pokud hrdina drží v ruce střelnou zbraň (např. luk). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 zásah při střelbě nebo při vrhání zbraně (hvězdice, dýka, kopí)
 • -10 iniciativa při střelbě

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +30.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Otrávená zbraň

+10 zásah při boji s nemagickými tvory (zvířata, lidem podobní tvorové). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 zásah proti nemagickým tvorům

Rychlá chůze

+1 pohyb v dobrodružství. Hrdina tedy může mít základní pohyb 5 místo běžných 4. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +1 pohyb hrdiny

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Boj se dvěma zbraněmi

Umožňuje vyzbrojit lehkou nebo střední zbraň do levé ruky. Sekundární zbraň v levé ruce přidává obranu podle své kategorie: +5 střední zbraň, +10 lehká zbraň (obojí se zvyšuje podle stupně schopnosti). Při vyhrané iniciativě získá hrdina útok navíc sekundární zbraní. Útok sekundární zbraní má postih -10 k zásahu a postih k útoku podle stupně schopnosti: na I. stupni -40 útok, na II. stupni -20 útok. Do levé ruky nelze vyzbrojit těžké zbraně a kopí. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana se středními zbraněmi v levé ruce
 • +10 obrana s lehkými zbraněmi v levé ruce
 • Redukovaný útok sekundární zbraní při vyhrané iniciativě
 • -40 (resp. -20) útok sekundární zbraní
 • -10 zásah sekundární zbraní

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).