Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Hraničář

20.02., 2019

Všestranný a houževnatý specialista na přežití. Jako jediný dokáže léčit. Může ho také doprovázet pes.

CHARAKTERISTIKY

 • Může používat maximálně střední zbraně a drátěnou zbroj. Nesmí používat pavézu.
 • Získá 10-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Od 1. úrovně ovládá schopnost Boj se zvířaty.
 • Od začátku umí stopovat na různých terénech. Stačí v dobrodružství prozkoumat volné políčko a objeví se dodatečné informace zelenou barvou.
 • Hraničář dokáže ovládat přírodní magii až od 2. úrovně. Výše magenergie se zvyšuje s každou úrovní v závislosti na inteligenci.
 • Článek Povolání Článek Hraničáři

Boj se zvířaty

Bonus +10 k útoku i obraně při boji se vším přírodním, tzn. při boji se zvířaty, obřím hmyzem a lykantropy. Účinek je automatický. Lze jednou posílit na silné úrovni.

 • +10 útok při boji se zvířaty
 • +10 obrana při boji se zvířaty

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

První pomoc

Vyléčí 10 životů hraničáři nebo hrdinovi na sousedním políčku. Vyžaduje 4 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti x 2. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10 životů

Léčivé kouzlo (30M)

Vyléčí 20-40 životů hraničáři nebo hrdinovi na sousedním políčku. Vyžaduje 4 pohyby a 30 magů.

 • + 20-40 životů

Neutralizace jedu (10M)

Odstraní jedno negativní ovlivnění hraničáře nebo hrdiny na sousedním políčku. Vyžaduje 4 pohyby a 10 magů. Tímto způsobem se lze zbavit otravy jedem nebo nákazou.

 • odstranění otravy

Zlepšené smysly

Zvýší postřeh hraničáře o 5. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 postřeh

Rychlá střelba

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa se střelnou zbraní

Totem medvěda

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 zásah v kontaktním boji, +50 životů, -10 obrana, -30 magenergie. Všechny hodnoty se vrátí po ukončení totemu zpět. Dočasně zvýšené životy se po zrušení totemu opět vrátí na původní hodnotu a hrdina může i zemřít! Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem.

 • +10 zásah v kontaktním boji
 • +50 životů dočasně
 • -10 obrana
 • -30 magenergie

Totem orla

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: -10 zásah, +30 magenergie. Všechny hodnoty se vrátí po ukončení totemu zpět. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem.

 • +30 magenergie
 • -10 zásah

Totem tygra

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 obrana, -10 zásah, -40 magenergie. Všechny hodnoty se vrátí po ukončení totemu zpět. Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem.

 • +10 obrana
 • -10 zásah
 • -40 magenergie

Totem vlka

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 útok, +30 životy, -10 iniciativa, -100 magenergie. Všechny hodnoty se vrátí po ukončení totemu zpět. Dočasně zvýšené životy se po zrušení totemu opět vrátí na původní hodnotu a hrdina může i zemřít! Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem.

 • +10 útok
 • +30 životy dočasně
 • -10 iniciativa
 • -100 magenergie

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Rychlá chůze

+1 pohyb v dobrodružství. Hraničář tedy může mít základní pohyb 5 místo běžných 4. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +1 pohyb hraničáře

Střelba

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k útoku při střelbě. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 útok při střelbě

Boj se zvířaty

Bonus +20 k útoku i obraně při boji se vším přírodním, tzn. při boji se zvířaty, obřím hmyzem a lykantropy. Jde o druhý stupeň schopnosti, kterou hraničář ovládá od 1. úrovně. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +20 útok při boji se zvířaty
 • +20 obrana při boji se zvířaty

Regenerace

Při zranění nebo magickém vyčerpání může hraničář vyvolat proces regenerace. Za 30 - 40 kol po aktivaci se mu doplní 10 životů a 10 magů. Celý cyklus lze znovu opakovat, dokud nemá hraničář plné životy a magy. Vyžaduje 4 pohyby.

 • +10 životů hraničáři
 • +10 magů hraničáři

Pes

Hraničář získá na začátku každého dobrodružství psa jako spojence. Druh psa závisí na stupni schopnosti. Pes při úspěšných zásazích přidává zkušenost svému pánovi. Navíc pes na druhém a třetím stupni má kolem krku připevněný očarovaný runový obojek, díky němuž je schopen zasáhnout i magické příšery. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • Hlídací pes: 10-60 životů, útok 40, obrana 20
 • Lovecký pes: 20-120 životů, útok 50, obrana 30
 • Bojový pes: 30-180 životů, útok 60, obrana 40

Otrávená zbraň

+10 zásah při boji s nemagickými tvory (zvířata, lidem podobní tvorové). Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +10 zásah proti nemagickým tvorům

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Předpoklad pro Šerm s mečem. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Spolubojovník

+10 útok v kontaktním boji, pokud je vedle hraničáře ještě jiný hrdina. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +10 útok v kontaktním boji

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).