Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Hraničář

22.10., 2023

Všestranný a houževnatý specialista na přežití. Jako jediný dokáže léčit. Může ho také doprovázet pes.

CHARAKTERISTIKY

 • Může používat maximálně střední zbraně a drátěnou zbroj. Nesmí používat pavézu.
 • Získá 10-20 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Od 1. úrovně ovládá schopnost Boj se zvířaty a další 2 schopnosti vycházející z jeho specializace.
 • Od začátku umí stopovat na různých terénech. Stačí v dobrodružství prozkoumat volné políčko a objeví se dodatečné informace zelenou barvou.
 • Hraničář dokáže ovládat přírodní magii až od 2. úrovně. Výše magenergie se zvyšuje s každou úrovní v závislosti na inteligenci.
 • Článek Povolání Článek Skupinové role Článek Hraničáři

SPECIALIZACE

HORSKÝ hraničář je otužilý horský průvodce zvyklý odolávat nečasu. Chrání celou skupinku a dokáže ji bránit proti nepřátelským útokům.

 • +5 odolnost
 • schopnost Obranná linie
 • schopnost První pomoc

LESNÍ hraničář je bystrý lovec zvyklý sledovat proměny lesa a všimnout si i těch nejmenších detailů. Své zbraně potírá přírodními jedy.

 • +5 postřeh
 • schopnost Otrávená zbraň
 • schopnost Reakce na pasti

ŘÍČNÍ hraničář je vynikající průzkumník řídící se svým šestým smyslem. Dokáže rychle překonat velké vzdálenosti a voda je pro něj druhým domovem.

 • +5 umění magie
 • schopnost Rychlá chůze
 • schopnost Plavání

POUŠTNÍ hraničář je tajemný léčitel, který dokáže obnovovat životní sílu. Život na poušti ho naučil hlubokému soustředění a zvláštnímu druhu moudrosti.

 • +5 inteligence
 • schopnost Regenerace
 • schopnost Neutralizace jedu

STEPNÍ hraničář je pověstný lučištník ze stepí, jemuž se v lukostřelbě nikdo nevyrovná. Díky své pověsti si může pořizovat lepší vybavení.

 • +5 charisma
 • schopnost Střelba
 • schopnost Rychlá střelba

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

První pomoc

Vyléčí 10 životů hraničáři nebo družiníkovi na sousedním políčku. Družiník je člen skupinky - buď další hrdina, nebo cizí postava ovládaná počítačem. Léčí-li hraničář jiné postavy, získá zkušenost navíc. Vyžaduje 4 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti x 2. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10 životů

Léčivé kouzlo (30M)

Vyléčí 20-40 životů hraničáři nebo družiníkovi na sousedním políčku. Družiník je člen skupinky - buď další hrdina, nebo cizí postava ovládaná počítačem. Léčí-li hraničář jiné postavy, získá zkušenost navíc. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů.

 • + 20-40 životů

Neutralizace jedu (10M)

Odstraní jedno negativní ovlivnění hraničáře nebo hrdiny na sousedním políčku. Vyžaduje 3 pohyby a 10 magů. Tímto způsobem se lze zbavit otravy jedem nebo nákazou.

 • odstranění otravy

Znamení přírody (16M)

Kouzlo přírodní ochrany poskytuje bonus +10 k obraně. Lze jej seslat sebe nebo na sousední hrdiny. Pokud je znamení na hraničářovi, získá navíc +10 k zásahu zbraně. Vyžaduje 3 pohyby a 16 magů a trvá 10 - 20 kol.

 • +10 obrana
 • +10 zásah hraničáře

Spojení se zemí (10M)

Hraničář dočasně zvýší svůj pohyb po jeskyni o 1 a získá bonus +20 k ústupu z boje. Vyžaduje 1 pohyb a 10 magů a trvá 10 - 20 kol. Lze seslat pouze na sebe.

 • +1 pohyb
 • +20 ústup z boje

Odvrať zvíře (30M)

Po zacílení na nepřátelské zvíře je možné ho odvrátit, to znamená okamžitě porazit. Mezi zvířata patří také obří hmyz, zmutovaní tvorové apod. V případě úspěchu hraničář získá plnou zkušenost. Šance na úspěšné odvrácení závisí na síle zvířete a úrovni hraničáře. Při sesílání kouzla se šance v procentech zobrazuje na políčku, takže hráč může vybrat správný cíl nebo sesílání zrušit. Při odvracení Obří krysy na 2. úrovni je šance 82%. Při odvracení vlka na 4. úrovni je šance 62%, na 15. úrovni pak 84%. Vyžaduje 3 pohyby a 30 magů.

 • šance na okamžitou porážku zvířete

Hadí reflexy (50M)

Hraničář získá na krátkou dobu dva útoky za kolo. Vyžaduje 3 pohyby a 50 magů a trvá 4 - 6 kol. Lze seslat pouze na sebe.

 • 2 útoky za kolo

Maskování

Hraničář se zamaskuje a příšery se chovají, jako by byl neviditelný. Aby se mohl zamaskovat, nesmí být vedle něj žádný nepřítel! Provedení vyžaduje 4 pohyby. Šance na úspěch závisí na jeho obratnosti a úrovni = 50 + OBR + (2 * ÚR). Například hraničář s obratností 5 na 2. úrovni má šanci 57%. Pokud uspěje, maskování trvá, dokud se nepohne nebo nezaútočí - pak automaticky končí. Při útoku ze stínu má hraničář bonus +30 k útoku a +30 k iniciativě.

 • Neviditelnost bez možnosti pohybu
 • +30 útok z neviditelnosti
 • +30 iniciativa

Zlepšené smysly

Zvýší postřeh hraničáře o 5. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 postřeh

Rychlá střelba

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa se střelnou zbraní

Uspořádaný toulec

Přidává bonus k iniciativě (+5 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Navíc zvýší limit střel v toulci +10 za každý stupeň. Hrdina může mít standardně jen 20 střel v toulci. S uspořádaným toulcem na 1. stupni tedy bude moci mít až 30 střel. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 iniciativa se střelnou zbraní
 • +10 limit střel v toulci

Totem medvěda

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 zásah v kontaktním boji, -10 obrana (oboje za každý stupeň schopnosti), ale dočasně ztratí 30 magů. Magenergie se vrátí po ukončení totemu zpět. Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 zásah v kontaktním boji
 • -10 obrana
 • -30 magenergie

Totem orla

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: -5 zásah, +50 magů (oboje za každý stupeň schopnosti). Magenergie se vrátí po ukončení totemu zpět. Lze kdykoli aktivovat, ale k deaktivaci je třeba mít dostatek magenergie, aby neklesla pod nulu. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +50 magenergie
 • -5 zásah

Totem tygra

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 obrana, -5 zásah (oboje za každý stupeň schopnosti), ale dočasně ztratí 40 magů. Magenergie se vrátí po ukončení totemu zpět. Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 obrana
 • -5 zásah
 • -40 magenergie

Totem vlka

Hraničář získá vlastnosti totemového zvířete: +10 útok, -10 iniciativa (oboje za každý stupeň schopnosti), ale dočasně ztratí 100 magů. Magenergie se vrátí po ukončení totemu zpět. Při aktivaci totemu nesmí být magenergie záporná. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Vyžaduje 4 pohyby. Hraničář smí mít aktivován jen jeden totem. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 útok
 • -10 iniciativa
 • -100 magenergie

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Boj se zvířaty

Bonus +10 k útoku i obraně při boji se vším přírodním, tzn. při boji se zvířaty, obřím hmyzem a lykantropy. Účinek je automatický. Lze posílit na max. +20.

 • +10 útok při boji se zvířaty
 • +10 obrana při boji se zvířaty

Rychlá chůze

+1 pohyb v dobrodružství. Hraničář tedy může mít základní pohyb 5 místo běžných 4. Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +1 pohyb hraničáře

Střelba

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k útoku při střelbě. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 útok při střelbě

Regenerace

Při zranění nebo magickém vyčerpání může hraničář vyvolat proces regenerace. Za 30 - 40 kol po aktivaci se mu doplní 10 životů a 10 magů. Celý cyklus lze znovu opakovat, dokud nemá hraničář plné životy a magy. Vyžaduje 4 pohyby.

 • +10 životů hraničáři
 • +10 magů hraničáři

Pes

Hraničář získá na začátku každého dobrodružství psa jako spojence. Druh psa závisí na stupni schopnosti. Pes při úspěšných zásazích přidává zkušenost svému pánovi. Navíc pes na druhém a třetím stupni má kolem krku připevněný očarovaný runový obojek, díky němuž je schopen zasáhnout i magické příšery. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • Hlídací pes: 10-60 životů, útok 40, obrana 20
 • Lovecký pes: 20-120 životů, útok 50, obrana 30
 • Bojový pes: 30-180 životů, útok 60, obrana 40

Otrávená zbraň

+10 (za každý stupeň schopnosti) zásah při boji s nemagickými tvory (zvířata, lidem podobní tvorové). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 zásah proti nemagickým tvorům

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +30.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Obranná linie

+10 (za každý stupeň schopnosti) obrana v kontaktním boji, pokud je vedle hraničáře ještě jiný hrdina. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obrana v kontaktním boji

Spolubojovník

+10 (za každý stupeň schopnosti) útok v kontaktním boji, pokud je vedle hraničáře ještě jiný hrdina. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 útok v kontaktním boji

Boj se dvěma zbraněmi

Umožňuje vyzbrojit lehkou nebo střední zbraň do levé ruky. Sekundární zbraň v levé ruce přidává obranu podle své kategorie: +5 střední zbraň, +10 lehká zbraň (obojí se zvyšuje podle stupně schopnosti). Při vyhrané iniciativě získá hrdina útok navíc sekundární zbraní. Útok sekundární zbraní má postih -10 k zásahu a postih k útoku podle stupně schopnosti: na I. stupni -40 útok, na II. stupni -20 útok. Do levé ruky nelze vyzbrojit těžké zbraně a kopí. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana se středními zbraněmi v levé ruce
 • +10 obrana s lehkými zbraněmi v levé ruce
 • Redukovaný útok sekundární zbraní při vyhrané iniciativě
 • -40 (resp. -20) útok sekundární zbraní
 • -10 zásah sekundární zbraní

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).