Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Hrdinství

03.02., 2020

Hrdinství lze získat za prošlá dobrodružství a eviduje se u každého hrdiny zvlášť. K čemu slouží a jak ovlivňuje výběr dobrodružství?

Co je hrdinství a jak se získává

Hrdinství představuje míru nebezpečí, které hrdina podstoupil. Přiděluje se na začátku dobrodružství a upravuje se na jeho konci podle toho, zda se podařilo splnit hlavní úkol. Čím nebezpečnější jeskyně, tím více hrdinství se připíše na konto hrdiny. Pokud ještě navíc splní hlavní úkol, stupeň hrdinství se ještě zvýší. Za výukové, úvodní a lehké dobrodružství se hrdinství nepřiděluje vůbec.

Smysl hrdinství

Každý hrdina může projít maximálně 15 DOBRODRUŽSTVÍ. Do těchto patnácti se nepočítá výukové a úvodní dobrodružství. Během té doby musí získat celkem 30 BODŮ HRDINSTVÍ. Jedině tehdy se mu otevřou tři závěrečné epizody, během nichž bude čelit tomu nejhoršímu protivníkovi. Účelem hrdinství je protřídit hrdiny a dovést hráče k tomu, aby cestu svého hrdiny pečlivě plánovali.

  • Na prvním místě je třeba vybírat pro svého hrdinu taková dobrodružství, která odpovídají jeho síle. Nemá příliš smysl začít se zkušeným hrdinou na vysoké úrovni dobrodružství pro začátečníky. Ačkoli to může být někdy zábavné, hrdina se v takovém dobrodružství nikam neposune a nečelí skutečné výzvě.
  • Na druhém místě je důležité zaměřit se na plnění hlavního úkolu. Hlavní úkol představuje jádro dobrodružství a jeho splnění znamená vítězství v celém dobrodružství. Vedlejší úkoly již takovou úlohu nemají a jsou pouze volitelné. Hráči by si měli dát pozor, aby jejich hrdinové nevykrváceli při plnění vedlejších úkolů v případě, že podmínka hlavního úkolu nebyla ještě splněna.

Body hrdinství

Hrdinství se získává pouze ve standardních nebo nebezpečných dobrodružstvích. Ve STANDARDNÍM dobrodružství lze získat 1 - 2 body, v NEBEZPEČNÉM 3 - 5. Jenom vstoupit do nebezpečného dobrodružství je z hlediska hrdinství výhodnější než splnit hlavní úkol ve standardním dobrodružství! Při plánování postupu hrdiny je důležité připravovat si cestu právě k nebezpečným dobrodružstvím, která jsou pro zvýšení hrdinství klíčová. Pokud má hrdina získat 30 bodů hrdinství za 15 dobrodružství, musí průměrně dostávat 2 body. To je však na začátku nemožné, protože za lehká dobrodružství žádné hrdinství není a na standardní není ještě připraven. Prakticky tedy potřebuje průměrně získávat více než 2 body. Hráči přitom musí počítat s tím, že ne vždy se jejich hrdinům podaří splnit hlavní úkol. Nedostatek hrdinství lze proto dohnat pouze vstupem do nebezpečných dobrodružství.

Doporučení

  • Hrdina by měl projít maximálně 4 lehká dobrodružství, ale doporučujeme procházet maximálně 3. Projde-li více než 4, bude muset získat 30 bodů hrdinství během 10 dobrodružství!
  • Pokud je hrdina na 3. úrovni a má přiměřené vybavení, může zkusit standardní dobrodružství, které je vlevo (všechna dobrodružství vpravo jsou obtížnější).
  • Pokud je hrdina na 3. úrovni a vyšší, ale stále má například jen vycpávanou zbroj, není na standardní dobrodružství připraven. Pouze úroveň tedy nerozhoduje. Počítají se souhrnné kvality hrdiny, jeho klíčové vlastnosti, schopnosti i vybavení.
  • Řada standardních dobrodružství vyžaduje nebo jen doporučuje mít kouzelnou zbraň. Proto za měřítko připravenosti hrdiny lze považovat vlastnictví takové zbraně. Získat kouzelnou zbraň v lehkých dobrodružstvích je však velké štěstí. Z toho důvodu je třeba mít v záloze několik gemů, kterými lze zbraň očarovat u alchymisty.
  • Hrdina na 6. úrovni a výše je připravený na nebezpečné dobrodružství, ale teprve od vyšších úrovní bude schopen plnit i vedlejší úkoly v těchto opravdu náročných zápletkách.
  • Článek Jaké dobrodružství zvolit

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).