Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Válečník

01.08., 2021

Silný a odolný bojovník, specialista na těžké zbraně.

CHARAKTERISTIKY

 • Může mít všechny druhy zbraní a zbrojí.
 • Získá 10-30 životů/úroveň, ale jen do 5. úrovně včetně. Dále získává jen 1-10 životů/úroveň.
 • Vybírá si vždy jednu schopnost na každé úrovni.
 • Článek Průvodce válečníka Článek Povolání

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Obvazy

Vyléčí 10 životů válečníkovi. Vyžaduje 4 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +10 životů válečníkovi

Útočný postoj

+10 zásah v kontaktním boji, ale -20 obrana a -20 iniciativa. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj.

 • +10 zásah v kontaktním boji
 • -20 iniciativa
 • -20 obrana

Obranný postoj

+10 obrana v kontaktním boji, ale -20 útok a -20 iniciativa. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj.

 • +10 obrana v kontaktním boji
 • -20 iniciativa
 • -20 útok

Bersekr

Dočasně zvýší útok v kontaktním boji +20. Vyžaduje 1 pohyb a trvá 5 - 10 kol. Po skončení efektu však válečník zaplatí zvýšenou únavou a malým zraněním - ztratí 10 životů a obdrží negativní ovlivnění Slabost na 10 - 20 kol, které snižuje útok i obranu o -10. Dokud je válečník ovlivněn Slabostí, nemůže znovu aktivovat Bersekra.

 • +20 útok v kontaktním boji
 • -10 životů po skončení efektu
 • Slabost na 10 - 20 kol po skončení efektu

Vířivý útok

+20 útok v kontaktním boji, ale velké zásahy nad 30 životů jsou zmenšeny o 20. Hodí se jen proti cílům s velkou obranou. Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj.

 • +20 útok v kontaktním boji
 • zásahy na 30 životů zmenšeny o 20

Útěk z boje

Zvyšuje šanci na ústup od příšery (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 pohyblivost při ústupu

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

Mistrovství k řemdihu

Po získání schopnosti se může válečník vyzbrojit jednoduchým řemdihem. Řemdihy obecně jsou náročné zbraně a nikdo jiný kromě válečníka s příslušným mistrovstvím je nemůže používat. Jsou drtivé jako obouruční sekery a lze je vyzbrojit dohromady se štítem. Mistrovství k jednoduchému řemdihu je nutným předpokladem pro zvládnutí tříkoulového řemdihu (schopnost na silné úrovni).

 • Možnost vyzbrojit se jednoduchým řemdihem

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Mistrovství ke zbrani

+10 útok s daným typem zbraně. Účinek je automatický. Mistrovství lze získat jen k těmto zbraním: krátký meč, meč spatha, šavle, široký meč, sekera, meč katana, kopí (jednoruční), dlouhý meč, meč bastard, válečné kladivo, řemdih tříkoulový, válečné kopí, válečná sekera, obouruční meč, trojzubec, bojová sekera, halapartna. Pouze válečník s mistrovstvím k řemdihu může ovládat tuto náročnou zbraň, ale nezíská k ní bonus +10. Mistrovství ke tříkoulovému řemdihu lze získat až po mistrovství k základnímu řemdihu (schopnost na slabé úrovni).

 • +10 útok

Drtivost

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k zásahu se zbraní v kontaktním boji. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 zásah v kontaktním boji

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Předpoklad pro Šerm s mečem. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Šerm s mečem

+10 obrana při používání meče v kontaktním boji. Mezi meče patří: krátký meč, meč Spatha, široký meč, meč Katana, meč Bastard, dlouhý meč, obouruční meč. Lze vybrat až po Úhybných manévrech (stačí jen úroveň schopnosti +10). Účinek je automatický. Nelze více posílit.

 • +10 obrana s mečem v kontaktním boji

Střelba

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k útoku při střelbě. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 útok při střelbě

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).