Novinky Články Média O hře Kontakt Registrace

Válečník

16.10., 2023

Silný a odolný bojovník, specialista na těžké zbraně.

CHARAKTERISTIKY

SPECIALIZACE

BOJOVNÍK je drtivý válečník, který neustále vylepšuje svou schopnost prudce zasáhnout nepřítele.

 • +5 síla

ŠERMÍŘ je obratný válečník, který se dokáže dobře bránit proti přesile nepřátel. Má vynikající předpoklady stát se výborným střelcem.

 • +5 obratnost

GLADIÁTOR je houževnatý válečník zvyklý na dlouhý boj. Dokáže dobře bránit skupinku a také má slušné předpoklady pro boj se dvěma zbraněmi.

 • +5 odolnost
 • schopnost Obvazy
 • schopnost Rychlost v boji

SCHOPNOSTI NA SLABÝCH ÚROVNÍCH

Slabé úrovně jsou: 2., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. a 14.

Rychlost v boji

Přidává bonus k iniciativě (+10 za každý stupeň schopnosti). Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 iniciativa

Obvazy

Vyléčí 15 životů válečníkovi. Vyžaduje 3 pohyby. Lze použít tolikrát, kolik je stupeň schopnosti. Schopnost se dobije vždy na začátku nového dobrodružství. Lze posílit max. na stupeň 3.

 • +15 životů válečníkovi

Útočný postoj

+5 zásah v kontaktním boji, ale -10 obrana a -10 iniciativa (za každý stupeň schopnosti). Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 zásah v kontaktním boji
 • -10 iniciativa
 • -10 obrana

Obranný postoj

+5 obrana v kontaktním boji, ale -10 útok a -10 iniciativa (za každý stupeň schopnosti). Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana v kontaktním boji
 • -10 iniciativa
 • -10 útok

Vířivý útok

+10 útok v kontaktním boji, ale -10 zásah a -10 iniciativa (za každý stupeň schopnosti). Lze kdykoli aktivovat a deaktivovat jako bojový postoj. Nevyžaduje pohyb, ale hrdina nesmí mít 0 pohybu. Válečník smí mít aktivován jen jeden bojový postoj. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 útok v kontaktním boji
 • -10 zásah
 • -10 iniciativa

Bersekr

Dočasně zvýší útok v kontaktním boji +10 (za každý stupeň schopnosti). Vyžaduje 1 pohyb a trvá 5 - 10 kol. Po skončení efektu však válečník zaplatí zvýšenou únavou a obdrží negativní ovlivnění Slabost na 10 - 20 kol, které snižuje útok i obranu o -10. Dokud je válečník ovlivněn Slabostí, nemůže znovu aktivovat Bersekra. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +10 útok v kontaktním boji
 • Slabost na 10 - 20 kol po skončení efektu

Útěk z boje

Zvyšuje šanci na ústup od příšery (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 pohyblivost při ústupu

Reakce na pasti

Bonus na reakci při spuštění pasti (+10 za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze posílit max. na +20.

 • +10 obratnost při reakci na past

Mistrovství k řemdihu

+10 útok s jednoduchým řemdihem. Řemdihy obecně jsou drtivé zbraně jako obouruční sekery a lze je vyzbrojit dohromady se štítem. Mistrovství k jednoduchému řemdihu je nutným předpokladem pro zvládnutí tříkoulového řemdihu (schopnost na silné úrovni).

 • +10 útok s řemdihem

Uspořádaný toulec

Přidává bonus k iniciativě (+5 za každý stupeň schopnosti) při držení střelné zbraně. Tím zvyšuje šanci na dřívější tah a útok. Navíc zvýší limit střel v toulci +10 za každý stupeň. Hrdina může mít standardně jen 20 střel v toulci. S uspořádaným toulcem na 1. stupni tedy bude moci mít až 30 střel. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 iniciativa se střelnou zbraní
 • +10 limit střel v toulci

SCHOPNOSTI NA SILNÝCH ÚROVNÍCH

Silné úrovně jsou: 3., 6., 9., 12. a 15.

Mistrovství ke zbrani

+10 útok s daným typem zbraně. Účinek je automatický. Mistrovství lze získat jen k těmto zbraním: krátký meč, meč spatha, šavle, široký meč, sekera, meč katana, kopí (jednoruční), dlouhý meč, meč bastard, válečné kladivo, řemdih tříkoulový, válečné kopí, válečná sekera, obouruční meč, trojzubec, bojová sekera, halapartna. Mistrovství ke tříkoulovému řemdihu lze získat až po mistrovství k základnímu řemdihu (schopnost na slabé úrovni).

 • +10 útok k vybranému druhu zbraně

Boj s přesilou

+5 útok i obrana v kontaktním boji, pokud jsou kolem válečníka aspoň 2 nepřátelé (za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický, pokud jsou splněny podmínky více nepřátel v těsné blízkosti válečníka. Lze posílit max. na +10.

 • +5 útok proti přesile
 • +5 obrana proti přesile

Drtivost

Bonus +10 k zásahu se zbraní v kontaktním boji, ale -10 iniciativa (za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 zásah v kontaktním boji
 • -10 iniciativa

Preciznost

Bonus +5 k útoku (za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +5 útok

Úhybné manévry

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k obraně při užití lehké zbroje, tzn. maximálně kožené. Předpoklad pro Šerm s mečem. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +30.

 • +10 obrana s lehkou zbrojí

Šerm se zbraní

+5 obrana při používání zbraně v kontaktním boji. Účinek je automatický. Lze posílit max. na +10.

 • +5 obrana s mečem v kontaktním boji

Štítonoš

+5 obrana štítu a +5 iniciativa se štítem (za každý stupeň schopnosti). Účinek je automatický, pokud používá válečník štít. Lze posílit max. na +10.

 • +5 obrana štítu
 • +5 iniciativa se štítem

Střelba

Bonus +10 (za každý stupeň schopnosti) k útoku při střelbě. Účinek je automatický. Lze neomezeně posilovat.

 • +10 útok při střelbě

Plavání

Schopnost pohybu ve vodě bez rizika utopení. Účinek je automatický.

Boj se dvěma zbraněmi

Umožňuje vyzbrojit lehkou nebo střední zbraň do levé ruky. Sekundární zbraň v levé ruce přidává obranu podle své kategorie: +5 střední zbraň, +10 lehká zbraň (obojí se zvyšuje podle stupně schopnosti). Při vyhrané iniciativě získá hrdina útok navíc sekundární zbraní. Útok sekundární zbraní má postih -10 k zásahu a postih k útoku podle stupně schopnosti: na I. stupni -40 útok, na II. stupni -20 útok. Do levé ruky nelze vyzbrojit těžké zbraně a kopí. Účinek je automatický. Lze posílit max. na stupeň 2.

 • +5 obrana se středními zbraněmi v levé ruce
 • +10 obrana s lehkými zbraněmi v levé ruce
 • Redukovaný útok sekundární zbraní při vyhrané iniciativě
 • -40 (resp. -20) útok sekundární zbraní
 • -10 zásah sekundární zbraní

Tento web využívá cookies (především k analýze návštěvnosti a sběru dat za účelem cílení reklamy).